มหาวิทยาลัย Edith Cowan มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย ปี 2018

มหาวิทยาลัย Edith Cowan กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษากลุ่มทุนปิโตรเลียมแห่งแรกเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษาได้

 

 

มหาวิทยาลัย Edith Cowan เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการตั้งชื่อตาม Edith Cowan ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาออสเตรเลีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้ 20% ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) เกียรตินิยม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษานี้ได้

– เริ่มเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) เกียรตินิยม (W17) ปีการศึกษา 2018

– มีความสามารถด้านวิชาการที่มากพอจะตอบสนองความต้องการของ ECU สำหรับหลักสูตรที่คุณเลือก

– ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลหรือผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ มาก่อน

– เป็นนักเรียนต่างชาติไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียผู้พำนักถาวรออสเตรเลียหรือพลเมืองนิวซีแลนด์

– ตั้งใจที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรี และกำลังเรียนที่ ECU Joondalup

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านทางตัวแทนการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ ECU แห่งใดก็ได้ หรือจะสมัครทางออนไลน์ได้ที่ ECU Online Application Portal

– ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครทุนการศึกษาแยกต่างหาก

– สำนักงานการรับเข้าศึกษาจะประเมินใบสมัครแต่ละฉบับตามความเหมาะสมและจัดทำหนังสือเสริมพร้อมกับจดหมายตอบรับเพื่อยืนยันหากคุณได้รับทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...