ทุนการศึกษา CaPPA ระดับปริญญาโท สำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส ปี 2018

ห้องปฏิบัติการ CaPPA เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทนานาชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยห้องปฏิบัติการ CaPPA แห่งฝรั่งเศส

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและทุ่มเทให้กับนักเรียนในสาขาฟิสิกส์และเคมีที่ต้องการการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์

 

 

ห้องทดลองของ CaPPA ที่วิจัยในด้านฟิสิกส์และเคมีของชั้นบรรยากาศ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศและวัฏจักรอุทกวิทยามากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ radionuclides

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนการศึกษาสูงสุด 7,000 ยูโรสำหรับแต่ละปีการศึกษา :

– 3,500 ยูโรสำหรับภาคเรียนที่ 3 (ประมาณ 135,800 บาท)

– 3,500 ยูโรสำหรับเทอม 4 เฉพาะเมื่อสอบภาคการศึกษาที่ 3 (ประมาณ 135,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาฟิสิกส์และเคมีของชั้นบรรยากาศ ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาฟิสิกส์และเคมีที่สอบผ่านการตรวจสอบหลักสูตร 4 ปี (Master 1 ปี / Bachelor / 240 ECTS-credits) ในวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์เคมี หรือเคมี

– ผู้สมัครควรมีทักษะของภาษาระดับ B2

– ควรมีสำเนาใบรับรองคะแนน TOEFL IELTS หรือ TOIC

– หากคุณยังไม่ผ่านการรับรองด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในตอนที่ยื่นใบสมัคร โปรดดำเนินการประเมินตนเองด้วยการยื่นหนังสือเดินทาง Europass Language Passport ของคุณเอง

– สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรกการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย สามารถแนบจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยของคุณแทนคะแนน IELTS หรือ TOEFL

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่งได้ทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ภายในวันที่กำหนด ผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับคำตอบภายในสิ้นเดือนมีนาคม

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดและแบบฟอร์ม

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...