ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Virginia Techสำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Virginia Tech เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในสหรัฐฯและนักศึกษาต่างชาติ มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2018-2019

 

 

ทุนนี้ก่อตั้งโดยสำนักงานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือด้านการเงิน (USFA) มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเข้าถึงการศึกษาของ Virginia Tech ผ่านการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนักเรียนอย่างถูกต้องและทันท่วงที

สถาบันสารพัดช่างและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียซึ่งรู้จักดีในชื่อ Virginia Tech เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านที่ดินแก่มหาวิทยาลัยวิจัยที่มีวิทยาเขตหลักในเมือง Blacksburg รัฐเวอร์จิเนีย สถานศึกษาในภูมิภาคทั้ง 6 แห่งและการศึกษาในต่างประเทศในสวิตเซอร์แลนด์

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนไม่ระบุจำนวน และแต่ละทุนก็มีมูลค่าแตกต่างกันไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า

ในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้าเรียนประมาณ 5,900 คน ก่อนที่คุณจะได้รับการพิจารณาเพื่อรับเข้าเรียน จะมีเกณฑ์ตัดสินดังนี้

– คุณต้องมี 18 หน่วยกิตจากชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

– คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต (รวมถึงพีชคณิต I เรขาคณิตและพีชคณิต II)

– เคยทำแลปที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 หน่วยกิตง (เลือกจากชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์)

– สังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต (ต้องเป็นประวัติศาสตร์)

– การศึกษาเพิ่มเติม 3 หน่วยกิต (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศจะดีที่สุด)

– วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

บางสาขาวิชาจะมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สาขาคณิตศาสตร์ขั้นสูง หรือวิทยาศาสตร์อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับชั่วโมงในห้องแลป

นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษามีจำนวนมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและมีคะแนนเฉลี่ยระดับ B + เป็นอย่างน้อย

TOEFL เป็นคะแนนสอบมาตรฐานที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดระดับทักษะด้านภาษา แต่สำนักงานรับเข้าศึกษาสามารถอนุโลมให้ใช้คะแนนอื่นๆ ยื่นแทนได้ตามคำขอของผู้สมัคร เช่น การสอบ IELTS, ACT และ SAT

ข้อกำหนดในการทดสอบ: Virginia Tech

– จะยอมรับคะแนนจาก ACT, SAT แบบเก่าและ SAT ที่แบบใหม่

– ผู้สมัครต้องมีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครเข้าเรียนได้ที่ (สมัครเข้าเรียน)

– สร้างบัญชีผู้เข้าร่วมโดยใช้รหัสประจำตัว 9 หลักของคุณจากขั้นตอนที่ 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้เยี่ยมชมและคำถามที่พบบ่อย ดูได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติม

– ใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ Guest Account เพื่อเข้าสู่ VT Scholarship Central ได้ที่ ข้อมูลการรับรองเข้าสู้ระบบ

ไม่ว่าคุณจะสมัครทางออนไลน์หรือส่งใบสมัครมายังสำนักงานรับสมัครนักศึกษา จะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัครที่สมบูรณ์แล้ว :

– ค่าธรรมเนียมการสมัคร

– คะแนน SAT Reasoning Test หรือ ACT Scores (เลือกได้สำหรับผู้สมัครระหว่างประเทศ)

– บทสัมภาษณ์ InitialView (สำหรับผู้สมัครระหว่างประเทศ)

– คะแนน TOEFL / IELTS / PTE

– เอกสารการศึกษา

– ผู้ยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติต้องยื่นเอกสารการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ระบุไว้แล้ว

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลายื่นใบสมัครสำหรับการรับเข้าเรียนครั้งแรกคือวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ใบสมัครทุนการศึกษาทั่วไปจะครบกำหนดในวันที่ 7 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

สมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...