ทุนการศึกษา UWE Chancellor สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มูลค่ากว่า 4.3 ล้านบาท ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยเวสต์เทิร์นอังกฤษและบริสโทล มีทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.3ล้านบาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี

ซึ่งรวมถึงทุน Chancellor ที่ตามเงื่อนไขสัญญา ผู้รับจะต้องฝึกงานภายในสำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ และจะต้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับสถานทูตสำหรับมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

 

 

ทุนการศึกษา:

– จำนวน 1 ทุน

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหนึ่งปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ ยกเว้น

– MBA

– BPTC

– LPC

– GDL

– MSc Robotics

– PhD

– หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ได้รับผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

– ได้รับข้อเสนอที่ไม่มีเงื่อนไข กำหนดเงื่อนไขของคะแนน IELTS หรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ เงื่อไขใด เงื่อนไขหนึ่ง

– เป็นนักศึกษาใหม่ของ UWE Bristol ที่ไม่เคยมีการศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อนหน้านี้

– ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านค่าธรรมเนียม

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้วก่อนหน้า

– จัดเตรียมหลักฐานใบรับรองผลการเรียนให้เรียบร้อยในเวลาที่จะสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครและรายละเอียดทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของทุนการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด

*โปรดทราบ : ข้อสำคัญ ควรเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของทุนการศึกษา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 พฤศจิกายน 2017 (ประจำปี)

เริ่มหลักสูตรในเดือนมกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...