ทุนการศึกษา Foundation Studies ที่มหาวิทยาลัย Waikato ในนิวซีแลนด์ ปี 2018

มหาวิทยาลัย Waikato เสนอทุนการศึกษา Foundation Studies โดยใช้เกณฑ์ตัดสินจากความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพเพื่อการเป็นทูตระดับโลกในอนาคต

ทุนการศึกษา Foundation Studies ของมหาวิทยาลัย Waikato ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ ซึ่งลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นปีแรกในใบรับรองความสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (CAFS) หรือ Certificate of University Preparation (CUP) ที่มหาวิทยาลัย Waikato

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– หลักสูตร Foundation มาตรฐาน จะมีมูลค่าทุน 5,000 เหรียญ (NZD) (ประมาณ 115,200 บาท)

– หลักสูตรเร่งรัดหรือ Certificate of University Preparation จะมีมูลค่าทุน 2,500 เหรียญ (NZD) (ประมาณ 57,600 บาท)

– ทุนการศึกษาจะถูกนำไปใช้โดยตรงกับค่าเล่าเรียนของผู้รับ

– นักเรียนที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานในระยะเวลา A จะได้รับค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ A และ B ในการลงทะเบียน

– นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรเร่งรัดหรือประกาศนียบัตรรับรองมหาวิทยาลัยจะได้รับค่าเล่าเรียนในเทอม A เท่านั้น สำหรับจ่ายเมื่อลงทะเบียน

– นักเรียนที่เริ่มเรียนในภาคการศึกษาที่ B หรือ C จะได้รับครึ่งหนึ่งของทุนการศึกษาที่จ่ายให้กับค่าเล่าเรียนของพวกเขาเมื่อเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ส่วนที่เหลือของทุนการศึกษาจะได้รับการชำระในปีต่อไปเมื่อการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ A ได้รับการยืนยันแล้ว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีแรก ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรใบรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับรากฐาน (CAFS) หรือ Certificate of University Preparation (CUP) ที่มหาวิทยาลัย Waikato

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย Waikato ในเวลาที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า

– สมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย Waikato

– ได้รับข้อเสนอตามเงื่อนไขของสถานที่สำหรับหลักสูตรพื้นฐานและข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขสำหรับระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Waikato

– สามารถพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อรับทุนการศึกษา

– ผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปของคะแนน IELTS หรือ TOEFL

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร

– การเสนอสถานที่จากมหาวิทยาลัย Waikato

– ความเรียง (สูงสุด 200 คำ) ตามหัวข้อต่อไปนี้

– เป้าหมายอาชีพ หรือ แรงบันดาลใจของคุณคืออะไร?

– การศึกษาระดับนานาชาติจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร?

 

หมดเขตรับสมัคร:

– 15 พฤศจิกายน 2017 (สำหรับภาคการศึกษา A ปี 2018)

– 15 มีนาคม 2018 (สำหรับภาคการศึกษา B ปี 2018)

– 15 สิงหาคม 2018 (สำหรับภาคการศึกษา C ปี 2018)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...