ทุนครบรอบ 50 ปี University of Calgary ให้นักเรียนต่างชาติ เรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของ University of Calgary ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

ใครที่อยากเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแห่งนี้ ไปติดตามรายละเอียดทุนกันได้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี : ทุนมูลค่า $24,000/คน (ประมาณ 795,000 บาท) มอบให้เป็นรายปีตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาเอก : ทุนมูลค่า $16,000/คน (ประมาณ 530,000 บาท) ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก โดยมอบเป็นรายปีตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครจาก 25 ประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รวมทั้งประเทศไทย)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จก่อนหน้า (ภาษาอังกฤษ)

-ระเบียนแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ)

-ผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย Calgary กำหนด ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนได้ ที่นี่

-CV (ภาษาอังกฤษ)

-หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ)

-ผลงานวิจัยที่เคยทำ (ภาษาอังกฤษ)

-ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถเกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)

-ผลสอบวัดความรู้ความสามารถอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครทุนระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกได้ทาง scholarship-positions.com

 

ปิดรับสมัคร:

ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarship-positions.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...