ทุนค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัย Vaasa เรียนต่อประเทศสวีเดน ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัย Vaasa ประเทศสวีเดนประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียนในระดับดี เพื่อสมัครรับทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Vaasa ประจำปี 2018

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 10,000 ยูโร (ประมาณ 384,000 บาท) หรือ 12,000 ยูโร (ประมาณ 460,000 บาท) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาซึ่งสามารถขอยกเว้นค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวน หรือบางส่วน

การพิจารณาทุนจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตยุโรป

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเรียนได้หลายสาขา โดยสมัครแยกตามสาขาที่ต้องการเรียน เข้าไปที่ www.uva.fi/master

 

ปิดรับสมัคร:

25 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uva.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...