กองทุน Merit-Based สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มหาวิทยาลัย Villanova ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

มหาวิทยาลัย Villanova เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ใน Radnor Township ย่านชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

 

 

ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการระดมทุนเพื่อมอบโอกาสจำนวนมากในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2018-2019

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมเงินสนับสนุนต่อไปนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าอาหาร (จัดสรรให้ค่าอาหารให้ 19 มื้อต่อสัปดาห์)

– ค่าธรรมเนียมทั่วไปและค่าหนังสือตำราเรียนเป็นเวลา 8 ภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– นักศึกษาจะต้องได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงโดยหัวหน้าสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือประธานฝ่ายการศึกษา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมปลาย หัวหน้าที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยม หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการ

– นักศึกษายังสามารถได้รับการเสนอชื่อโดยตัวแทนจากองค์กร homeschool หรือองค์กรชุมชนที่ไม่หวังผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อช่วยนักเรียนมัธยมปลายในกระบวนการค้นหาของวิทยาลัย

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครทุนกับแผนกสมาชิกสำหรับVillanova

– ขอแบบฟอร์มโรงเรียนมัธยมศึกษาและส่งหลักฐานการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทางเว็บไซต์ Common Application

– แนบผลคะแนนสอบมาตรฐาน (SAT หรือ ACT) ไปยัง สำนักงานการรับเข้าศึกษาโดยคณะกรรมการวิทยาลัยหรือ ACT

*โปรดทราบ: SAT / ACT จะต้องดำเนินการไม่ช้ากว่าเดือนตุลาคมในปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมศึกษา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน และไม่ช้ากว่าเดือนธันวาคมของปีสุดท้ายสำหรับการตัดสินใจตามปกติ

-ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องส่งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS อย่างเป็นทางการ

– โปรดทราบว่าบทสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับเข้าเรียน

– ในฐานะผู้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนธุรกิจ Villanova ดังนั้น ผู้สมัครต้องเคยเรียนแคลคูลัส ในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปี

– ผู้สมัครที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ต้องสำเร็จหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หมดเขตรับสมัคร:

– กำหนดการรับสมัครทั่วไป : 1 ธันวาคม 2017

– กำหนดการรับสมัครเพื่อเข้าเรีนงานVillanova : 1 ธันวาคม 2017

– กำหนดการสมัครทุน Presidential : 2 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

สมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...