Torrens University Australia แจกทุนนักศึกษาต่างชาติ เรียนออสเตรเลีย ประจำปี 2018

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนโดย Torrens University Australia มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสาขาอยู่ทั้งในเมือง Adelaide, Sydney, Melbourne และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย

ใครที่สนใจทุนนี้ ลองศึกษาข้อมูลทุน และข้อมูลการสมัครกันได้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สาขา Business 

-ค่าเล่าเรียนจำนวน 10% ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ทุนมีจำนวนจำกัด)

-ค่าเล่าเรียนจำนวน 5% ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ทุนมีจำนวนจำกัด)

 

สาขา Health 

-ทุนมูลค่า AUD 2,750 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล ที่จะเริ่มวันที่ 7 ก.พ. 2018

 

สาขา Hospitality 

-Family Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียน 15% (ทุนมีจำนวนจำกัด)

-Industry Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียน 10% (ทุนมีจำนวนจำกัด)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาดังต่อไปนี้ คือ Business, Health, Design และ Hospitality โดยสิทธิในการเลือกสาขาจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องอยู่ในกลุ่มสัญชาติที่กำหนด และหลักสูตรที่ยื่นขอ แต่บางครั้งมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติใหม่ทุกคนได้รับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัต

-ทุนนี้เปิดให้นักศึกษากลุ่มลาตินอเมริกัน ยุโรป ตะวันออกกลาง เวียดนาม และประเทศโซนเอเชีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ

-มีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียน และการพูด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ทาง https://apply.torrens.edu.au/

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.torrens.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...