ทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย Kentucky ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018

มหาวิทยาลัย Kentucky เปิดโอกาสในการหาทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

เป้าหมายของทุนการศึกษานี้ คือการช่วยให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์และต้องการความช่วยเหลือ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

 

 

มหาวิทยาลัย Kentucky เป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Kentucky ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยที่ก้าวล้ำในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสภาพแวดล้อมและมะเร็ง เป็นต้น

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษาเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่เงินสนับสนุน $3,000 (ประมาณ 99,300 บาท) ไปจนถึง 50% ของค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษานานาชาติ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องส่งความเรียงจำนวนหนึ่งหน้าที่อธิบายว่า คุณจะทำหน้าที่เป็นทูตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร รวมทั้งมีประสบการณ์ใดที่คุณเคยได้รับตำแหน่งผู้นำและการเป็นอาสาสมัคร

– จดหมายแนะนำหนึ่งฉบับ

– ประเมินค่าเล่าเรียนต่างประเทศ

– ไม่มีข้อกำหนด GPA หรือ SAT อย่างไรก็ตามผลการเรียนในระดับดีมาก จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

– ผู้สมัครควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

โปรดสมัครทางออนไลน์ และกรุณาส่ง เรียงความ จดหมายแนะนำตัว ชื่อจริงที่้ระบุในหนังสือเดินทาง และหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของผู้สมัครพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด แนบมากับหัวเรื่อง “International Scholarship Selection Committee”

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...