ทุน Inspire ให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตและเรียนในสหราชอาณาจักร

ทุนInspire! เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนหนังสือในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 2 สัปดาห์ – 2 ปี!!

ทุนนี้จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยจะเปิดรับนักเรียนไทยอายุระหว่าง 10-16 ปี ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

 

 

ทุนการศึกษา:

 

ทุน Ackworth จำนวน 2 ทุน :

– ทุนทดลองเรียน 2 สัปดาห์ ทุนนี้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการ รับ-ส่ง จากสนามบิน ไม่รวมค่าตัวเครื่องบิน วีซ่า ประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ช่วงอายุที่รับสมัคร : 10-16 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ :

-นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ภายในปี 2560 – 2561 หากต้องการอยู่ต่อมากกว่า 2 สัปดาห์ จะต้องจ่ายเพิ่ม 650 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ (ประมาณ 28,500 บาท)

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

– สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ในระหว่างเทอมของโรงเรียน

 

ทุน Kings Colleges จำนวน 1 ทุน :

-ทุนทดลองเรียน 2 สัปดาห์ ทุนนี้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการ รับ-ส่ง จากสนามบิน ไม่รวมค่าตัวเครื่องบิน วีซ่า ประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ช่วงอายุที่รับสมัคร : 14-18 ปี

 

ทุน Mount Kelly จำนวน 2 ทุน :

-ทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับการเรียนระดับ GCSE และ Sixth Form

ช่วงอายุที่รับสมัคร : 13-16 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ : ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าหอพัก boarding

 

ทุน Moreton Hall จำนวน 6 ทุน:

-แบ่งออกเป็น 4 ทุน สำหรับนักเรียนที่เข้าโปรแกรมเดือน กค.- สค. และ 2 ทุนสำหรับนักเรียนที่เข้าระหว่างเทอมของโรงเรียน

-ทุนทดลองเรียน 2 สัปดาห์ ทุนนี้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการ รับ-ส่ง จากสนามบิน ไม่รวมค่าตัวเครื่องบิน วีซ่า ประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ช่วงอายุที่รับสมัคร : 10-16 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ :

-รับนักเรียนชายและหญิงสำหรับการเข้าโปรแกรมเดือน กค-สค

-รับนักเรียนหญิงเท่านั้นสำหรับการเข้าโปรแกรมระหว่างเทอมของโรงเรียน

 

ทุน Oswestry School จำนวน 2 ทุน :

-ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ Sixth Form

ช่วงอายุที่รับสมัคร : 16 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ :

-รับนักเรียนหญิงเท่านั้น

-ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าหอพัก boarding

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย

– ยังคงสถานะการเป็นนักเรียนจนถึง ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา

– มีสิทธิ์ในการทำหนังสือเดินทางหรือมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว

– สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับทางโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองได้

– ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

– มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและวิดีโอที่ใช้แข่งขันไปตามลิงก์ที่แนบไว้ รายละเอียดการแข่งขันมีดังนี้

– วิดีโอคลิปสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษความยาว 1 นาที หัวข้อ “If I have a chance to go to the UK, I would visit…..” สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น ภาษาอังกฤษ

– เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดและใช้ภาษาเหมาะสม

– ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดิโอเสียงชัดเจน เป็นไฟล์วิดิโอในรูปแบบของ MP4 หรืออื่นๆ

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และบทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน

– บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเก็บวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเหล่านั้นสามารถนำวิดิโอไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องบอกผู้ประกวดล่วงหน้า

– การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้

รายละเอียอื่นๆ สามารถอ่านได้ที่ ทุนInspire!

 

หมดเขตรับสมัคร:

สมัครได้จนถึง 24 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผลวันที่  31 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

 

ส่งใบสมัครและวิดีโอได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...