ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ IELTS Listening จำไปใช้ จะได้ไม่พลาดในห้องสอบ!!

International English Language Testing System หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนต่อ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในสถาบันทั่วโลกมากกว่า 10,000 แห่ง

การทดสอบ จะสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งวันนี้เรามีข้อปฏิบัติในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของการฟังมาให้ทุกคนได้อ่าน และเตรียมตัว เวลาเข้าไปสอบจริงๆ จะได้ไม่พลาด…

 

1. ถ้าคุณได้ยินเสียงจากหูฟังไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที อย่าคิดทนไปจนจบการสอบ

 

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะในการทำข้อสอบอาจจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากข้อสอบที่คุณเคยเจอมา

 

3. ฟังเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

 

4. พยายามมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ด้วยความตั้งใจ

 

 

5. อย่ากังวลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ไม่รู้ในข้อสอบจนเกินไป คำไหนที่ไม่รู้จักก็ให้ฟังจากบริบท

 

6. ถ้าคุณไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไรให้ลองพยายาม แต่อย่าใช้เวลามากจนเกินไป เพราะเรายังมีข้อสอบที่เหลือรออยู่

 

7. ให้ระวังการสะกดคำ และโครงสร้างแกรมม่าของคำตอบให้ถูกต้อง

 

8. อย่าตกใจกับหัวข้อที่ฟังยาก หรือผู้พูดพูดเร็วไป ขอให้ตั้งสติ และตั้งใจทำข้อสอบต่อไป

 

 

9. อ่าน เขียน และฟังไปพร้อมๆ กัน

 

10. ข้อสอบในส่วนการทำให้ประโยคสมบูรณ์นั้น ผู้เข้าสอบต้องตั้งใจฟัง และจำข้อมูลที่ได้ยินให้มากที่สุด เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ

 

11. ต้องดูในส่วนของข้อกำหนดที่ระบุมาในข้อสอบให้ดี เช่นข้อสอบกำหนดว่า คำตอบต้องมีเพียง 2 คำเท่านั้น แต่คุณดันตอบยืดยาว ก็จะทำให้ไม่ได้คะแน

 

 

12. ผู้เข้าสอบต้องระวังในส่วนของการเติมคำตอบ เช่น ให้เติมคำตอบใน ‘in the…’ ถ้าคำตอบที่ต้องตอบเป็น in the morning ให้คุณเติมแค่ ‘morning’ ถ้าเติมมากกว่านั้นก็จะไม่ได้คะแนนเช่นกัน

 

13. พยายามตอบให้ครบทุกคำถาม

 

14. สุดท้ายที่สำคัญคือ ตรวจเช็คคำตอบให้รอบคอบ จะได้มั่นใจว่าเราไม่ได้เขียนอะไรผิดไปนะ

 

 

ที่มา:  takeielts.britishcouncil

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...