ทุนการศึกษาGeneral University ที่มหาวิทยาลัย Oregon ในสหรัฐอเมริกาปี 2018

มหาวิทยาลัย Oregon เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในเมือง eugene รัฐ Oregon กำลังเปิดรับใบสมัครสำหรับทุนการศึกษา General University เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับปี 2018 – 2019

 

 

ทุนการศึกษาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายคือเป็นการมอบรางวัลและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน โดยจะอ้างอิงจากพื้นฐานของความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันของผู้สมัคร

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– มูลค่าทุนการศึกษา มีตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 เหรียญและมีระยะเวลาที่จะได้รับทุนเพียงหนึ่งปี (ประมาณ 33,000 – 99,300บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตามที่กำหนดดังนี้

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา : 3.50

– นักศึกษานิติศาสตร์ : 3.25

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าเรียนจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัคร

– เอกสารใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมปลายที่เป็นทางการ

– คะแนน SAT หรือ ACT

– เรียงความที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

สมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...