แจกทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มจำนวน จากมหาวิทยาลัย Jyvaskyla ประเทศฟินแลนด์

มหาวิทยาลัย Jyvaskyla ประเทศฟินแลนด์ ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาโท ประจำปี 2018 เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Jyvaskyla

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1863 มีนักศึกษาทั้งหมดราวๆ 15,000 คน นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่ครูใช้ภาษาฟินแลนด์ในการสอนแล้ว ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 2 ภาคเรียน โดยการให้ทุนเทอมที่ 2 จะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา ค่าครองชีพสำหรับหลักสูตร  IMDP สาขา Nuclear และ Particle Physics

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย และสาขาที่กำหนดดังต่อไปนี้

Jyväskylä University School of Business and Economics

-Banking and International Finance

-Corporate Environmental Management

-Digital Marketing and Corporate Communication

-International Business and Entrepreneurship

Faculty of Education and Psychology

-Educational Sciences (EDUMA)

Faculty of Humanities and Social Sciences

-Applied Language Studies for the Changing Society  (Applang)

-Intercultural Communication

Faculty of Information Technology

-Information Systems

-Cognitive Computing and Collective Intelligence (COIN)

Faculty of Mathematics and Science

-Biological and Environmental Science

-Nanoscience

-Nuclear and Particle Physics

Faculty of Sport and Health Sciences

-Biology of Physical Activity

-Sport and Exercise Promotion

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา

-มีผลคะแนนน TOEFL, IELTS Academic, CPE, CAE, PTE Academic, and the National Certificate of Language Proficiency

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ระเบียนแสดงผลการศึกษา

-สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาพาสสปอร์ต

-สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครตามลิงค์ของทุนที่กำหนดแต่ละสาขา

 

ปิดรับสมัคร:

10 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

opiskelu.jyu.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...