ทุนการศึกษา Emile Boutmy สำหรับนักศึกษานอกสหภาพยุโรปที่ประเทศฝรั่งเศส ปี 2018 – 2019

Sciences Po ได้เปิดโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา Emile Boutmy หลังจากก่อตั้ง Sciences Po เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเป็นเลิศจากประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรปซึ่งได้ลงสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเเห่งนี้

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

หลักสูตรปริญญาตรี

– มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 ถึง 12,300 ยูโร (ประมาณ 115,400 – 473,200 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี และในบางกรณีอาจจะได้รับทุนการศึกษาถึง 19,000 ยูโร (ประมาณ 730,900 บาท) สำหรับหลักสูตร 3 ปีเช่นกัน

หลักสูตรปริญญาโท

– ทุนระดับปริญญาโทจะมอบความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น มอบเงินสนับสนุน 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 384,700บาท) เพื่อให้เป็นค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโทสองปีหรือมอบค่าเล่าเรียน 5,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 192,300บาท) สำหรับหลักสูตรเดียวกัน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป และสมัครเรียนเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– ทุนการศึกษานี้จะพิจารณามูลค่าทุนที่จะมอบให้ตามความสามารถทางวิชาการ และจะนำเกณฑ์ทางสังคมมาพิจารณาด้วย

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องระบุว่า ต้องการสมัครทุนการศึกษา Emile-Boutmy ในส่วน “Financial information” ของหลักสูตร Science Po ในใบสมัครเข้าเรียน

– ผู้สมัครจะต้องรวมหลักฐานการเงินและเอกสารที่อธิบายถึงสถานการณ์ในครอบครัวด้วย

– สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 กำหนดเวลาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 และกำหนดกำหนดหลักสูตรปริญญาโทเป็นวันที่ 3 มกราคม 2561

 

หมดเขตรับสมัคร:

สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 (ประจำปี)

กำหนดเวลาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือวันที่ 26 เมษายน 2018

กำหนดกำหนดหลักสูตรปริญญาโทคือวันที่ 3 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...