ทุนการศึกษา ACT ของวิทยาลัย East Central ระดับปริญญาตรี ในสหรัฐอเมริกาปี 2018

วิทยาลัยชุมชน East Central (ECCC) ได้ประกาศเพิ่มหลักสูตรทุนการศึกษา ACT สำหรับผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจะแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา ในเงื่อนไขที่ว่า ผู้รับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปในแต่ละเทอม

ECCC เป็นวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Decatur รัฐ Mississippi ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อของ 5 รัฐได้แก่ Leake, Neshoba, Newton, Scott และ Winston

 

 

ทุนการศึกษา:

เริ่มต้นหลักสูตรในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรแบบเต็มเวลาของภาคฤดูใบไม้ร่วง หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจาก High School Equivalency (HSE)

โดยมูลค่าทุนจะแตกต่างกันไปตามคะแนนACT ที่ได้ ซึ่งจะเเบ่งออกเป็น ดังนี้

-ACT คะแนนระหว่าง 20 – 23 >> ทุนคณบดี – มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษา ปัจจุบันมูลค่าอยู่ที่ $645 ต่อเทอม (ประมาณ 21,400 บาท)

-ACT คะแนนระหว่าง 24 – 28 >> ทุนประธานาธิบดี – มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนต่อภาคการศึกษา ปัจจุบันมูลค่า $1,290 ต่อเทอม (ประมาณ 42,900บาท)

-ACT คะแนนระหว่าง 29 – 36 >> ทุนคณะกรรมาธิการ – มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน รวมถึงค่าอาหารและที่อยู่ต่อภาคการศึกษา ปัจจุบันมีมูลค่า $2,915 ต่อเทอม (ประมาณ 97,000บาท)

ปัจจุบัน นักเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโดยวัดจากคะแนนดังนี้

-$100 สำหรับคะแนนคะแนน ACT ระหว่าง 20 – 23

-$300 สำหรับคะแนนคะแนน ACT ระหว่าง 24 – 26

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับคะแนน ACTระหว่าง 27 – 30

-ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าอาหารและที่พัก สำหรับคะแนน ACT ระหว่าง 31 – 36

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้สำหรับหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา ในเงื่อนไขที่ผู้รับทุนต้องได้คะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปในแต่ละเทอม หากผู้รับทุนไม่สามารถรักษาผลการเรียนได้ จะถูกตัดสิทธิ์ในภาคการศึกษานั้น และอาจได้รับสิทธิ์อีกครั้งหากสามารถมีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 ในภาคการศึกษาถัดไป

-นักศึกษาทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

-นักศึกษาที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกมีสิทธิ์ที่จะสมัคร หลังการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่เคยได้รลงทะเบียนเรียนก่อนหน้านี้

-จำเป็นต้องมีคะแนน ACT หรือ COMPASS อย่างเป็นทางการ

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ ECCC และสนใจที่จะได้รับทุนการศึกษา ACT สามารถส่งใบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ www.eccc.edu และส่งคะแนน ACT ไปที่ สำนักงานการรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยชุมชน East Central

 

หมดเขตรับสมัคร:

สอบถามได้ที่สถาบัน

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...