เผยรายชื่อ 11 อันดับสาขาวิชาที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายชื่อสาขาวิชาที่มีอัตราว่างงานน้อยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรานำมาฝากวันนี้ อ้างอิงจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Zippia ที่ได้ทำการสำรวจคนที่มีงานทำในช่วงอายุ 22-25 ปี จากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศสหรัฐฯ

เรามาดูกันค่ะว่าอาชีพใดบ้างที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด แล้วแต่ละสาขานั้นมีอัตราว่างงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นกันนะ

 

11. สาขาฟิสิกส์ (Physics)

อัตราการว่างงาน : 4.49%

 

10. สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

อัตราการว่างงาน : 4.29%

 

9. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biochemical Sciences)

อัตราการว่างงาน : 4.22%

 

8. สาขาการศึกษาภาษา และการละคร (Language and Drama Education )

อัตราการว่างงาน : 4.11%

 

7. สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Sciences)

อัตราการว่างงาน : 3.97%

 

6. สาขาพยาบาล (Nursing)

อัตราการว่างงาน : 3.81%

 

5. สาขาการสอนประถมศึกษา (Elementary Education)

อัตราการว่างงาน : 3.63%

 

4. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication Disorders Sciences And Services)

อัตราการว่างงาน : 3.48%

 

3.สาขาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs Education)

อัตราการว่างงาน : 3.11%

 

2. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Management)

อัตราการว่างงาน : 2%

 

1. สาขาสังคมศาสตร์ หรือการสอนประวัติศาสตร์ (Social Science or History Teacher Education)

อัตราการว่างงาน : 1%

 

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...