ทุนการศึกษา IPOET Chalmers สำหรับนักศึกษาเรียนต่างชาติ ที่ประเทศสวีเดน ปี 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chalmers เสนอทุนการศึกษา IPOET จำนวน 50 ทุนในปี 2018 โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งสวีเดน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนต่อได้ในประเทศสวีเดน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องใช้ในอนาคต

 

 

ทุนการศึกษา:

จำนวน 50 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ลดค่าเล่าเรียน 75% (หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา / 2 ปี)

– นักเรียนที่ผลการเรียนเพิ่มขึ้นในปีแรกของการศึกษาอาจได้รับการลดทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 85% ของค่าเล่าเรียนในปีที่สองและปีสุดท้ายของการศึกษา

-ไม่มีเงินโอนไปยังผู้ได้รับทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในทุกสาขาที่เปิดสอนของหลักสูตรปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chalmers

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรป / EEA ที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสวีเดน

– สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปีที่ 1

-การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับความผลการเรียนหรือผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงคะแนนเฉลี่ยในลำดับของมหาวิทยาลัยในประเทศ (รวมถึงตำแหน่งในการจัดอันดับทั่วโลก) และลำดับความสำคัญในการยื่นขอหลักสูตรปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ universityadmissions.se โดยการเลือกหลักสูตรปริญญาโทอย่างน้อยหนึ่งรายการ

-ผู้สมัครแต่ละรายจะได้รับหมายเลขใบสมัคร 8 หลัก (จากใบสมัครของคุณสำหรับหลักสูตรปริญญาโท) และหมายเลขนี้จะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษา

-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครได้ที่ รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018 (ประจำปี) เริ่มหลักสูตรในเดือนสิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...