ทุน Amity มอบโอกาสดีๆ ให้นักเรียนต่างชาติเรียนปริญญาตรีและโท ที่เมืองดูไบ

ทุน Amity เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโท ได้มีโอากสศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Amity ในเมืองดูไบ

มหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ให้ทุนนี้ก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี และสนับสนุนทุนให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับปริญญาเอก

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุน และช่องทางการสมัครได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาตรี สนับสนุนค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 15% สูงสุดถึง 100% ขึ้นอยู่กับระดับผลการเรียนในวุฒิการศึกษาที่ใช้ยื่นสมัคร

ทุนระดับปริญญาโท สนับสนุนค่าเล่าเรียน 15% ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีคิดเป็น 75% โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภททุนดังนี้

  1. Continuation of Merit-Scholarship during the Programme ทุนนี้จะมอบให้เมื่อผู้สมัครอยู่ปี 2 ขึ้นไป

2. Means Scholarship ทุนสนับสนุนค่าเทอม 10%-50% ต่อปีการศึกษา

3. Amity Graduate Awards ทุน 20% สำหรับนักศึกษาที่ผ่าน UG programme จากมหาวิทยาลัยแล้ว

4. Sibling Scholarship ทุน 15% มอบให้ผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ Amity University Dubai

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาวิชาตามข้อกำหนดของทุนแต่ละประเภท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามแต่ละประเภททุนกำหนด

-ผ่านการเรียนหลักสูตร International Baccalaureate Programme ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 24 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ระเบียนแสดงผลการเรียน

-ภาพติดพาสสปอร์ต

-สำเนาพาสสปอร์ต

-บัตรประกันสุขภาพ

-หนังสือรับรอง 2 ฉบับ

-หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

-เขียนบรรยายประวัติส่วนตัว (200 คำขึ้นไป)

-CV หรือเรซูเม่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ทาง amityuniversity.ae

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

amityuniversity.ae

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...