20 อันดับประเทศที่คนมีสุขภาพแย่ที่สุดในโลก โดยอ้างอิงสถิติจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

เว็บไซต์ Clinic Compare จากประเทศอังกฤษ ได้ทำการจัดอันดับ 20 ประเทศ ที่คนมีสุขภาพยอดแย่ที่สุดจากทั่วโลก โดยการจัดอันดับครั้งนี้ได้รวบรวมสถิติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) CIA World Factbook และ World Lung Association

โดยเว็บไซต์ได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก 179 ประเทศเพื่อแยกเป็นประเด็นต่างๆ ทั้งปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ต่อคน ต่อปี รวมทั้งอัตราโรคอ้วนของคนในประเทศ

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถ้าถูกนำมาคิดเป็นคะแนนรวมในการจัดอันดับว่าประเทศใดเป็นประเทศที่มีประชากรที่สุขภาพแย่มากที่สุดในโลกบ้าง

 

 

20. ประเทศยูเครน

ประเทศยูเครนมีประชากรดื่มแอลกอกอล์มากเป็นอันดับที่ 8 โดยมีการดื่มเฉลี่ย 12.8 ลิตรในทุกๆปี

 

19. สหราชอาณาจักร

ประชากรในประเทศนี้ก็ดื่มหนักไม่แพ้ประเทศยูเครน โดยเป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักที่สุดในโลก

 

18. ประเทศโรมาเนีย

ประชากรในประเทศโรมาเนียสูบบุหรี่เฉลี่ย 1,619 มวน/ปี

 

17. ประเทศกรีซ

ประชากรประเทศกรีซมากกว่า 25% เป็นโรคอ้วน

 

16. ประเทศออสเตรเลีย

ประชากรมีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 11.2 ลิตร/ปี

 

15. ประเทศเลบานอน

ประชากรที่นี่สูบบุหรี่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 โดยอัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 3,023 มวน/ปี

 

 

14. ประเทศแคนาดา

ประชากรในประเทศแคานาดาเป็นโรคอ้วนกว่า 30.1%

 

13. ประเทศเบลเยียม

ประเทศเบลเยียมติดอันดับที่ 7 ของประเทศที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก

 

12. ประเทศเอสโตเนีย

24.5% ของประชากรประเทศเอสโตเนียเป็นโรคอ้วนและค่าเฉลี่ยของการดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 12.8 ลิตร/ปี

 

11. ประเทศบัลแกเรีย

ประเทศบัลแกเรียเป็นอันดับที่ 6 ที่มีประชากรดื่มหนักที่สุด และ 25.6% ของประชากรในประเทศก็ยังเป็นโรคอ้วนอีกด้วย

 

10. ประเทศลิทัวเนีย

ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของชาวลิทัวเนียคิดเป็น 18.2 ลิตร/ปี/คน

 

 

10. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่ 9 ที่มีจำนวนประชากรที่เป็นโรคอ้วนมากที่สุดในโลก อีกทั้ง 35% ยังมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์

 

9. ประเทศลักเซมเบิร์ก

กว่า 25% ของชาวลักเซมเบิร์กเป็นโรคอ้วน

8. ประเทศโปแลนด์

ประชากรประเทศโปแลนด์เฉลี่ยแล้วสูบบุหรี่ 1,369 มวน/ปี และดื่มเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 12.3 ลิตร/ปี

 

7. ประเทศโครเอเชีย

ประชากรประเทศนี้อยู่ในอันดับที่ 6 ที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอล์หนักที่สุดในโลก คิดเป็น 13.6 ลิตร/คน/ปี

 

6. ประเทศฮังการี

โดยเฉลี่ยแล้วประชากรในประเทศนี้สูบบุหรี่ถึง 1,774 มวน/ปี

 

5. ประเทศสโลวาเกีย

27.4% ของประชากรในประเทศสโลวาเกียเป็นโรคอ้วน นอกจากนี้ก็ยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอล์เยอะที่สุดในโลกอีกด้วย

 

 

4. ประเทศเบลารุส

ประชากรในประเทศเบลารุสติดอันดับที่ 2 ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก

 

3. ประเทศสโลวีเนีย

ประชากรของที่นี่เป็นลูกค้ายาสูบรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 และยังมีปริมาณการสูบที่สูงมากถึง 2,637 มวน/ปี

 

2. ประเทศรัสเซีย

ประชากรรัสเซียทั้งดื่มและสูบหนักมาก โดยในแต่ละปีจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยคิดเป็น 13.7 ลิตร/ปี และสูบบุหรี่ 2,690 มวน/ปี

 

1. ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ประเทศนี้เป็นประเทศที่ประชากรมีสุขภาพแย่ที่สุดในโลก โดยผู้คนนิยมดื่มแอลกอฮอล์หนักสุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ผู้คนสูบบุหรี่หนักเป็นอันดับที่ 11 และอีก 29.1% ของประชากรก็ยังเป็นโรคอ้วนอีกด้วย

 

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...