ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Edith Cowan ในประเทศออสเตรเลียปี 2018

มหาวิทยาลัยEdith Cowan (ECU )เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาในออสเตรเลีย Edith Cowan เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ตั้งชื่อตามสตรี

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงของการศึกษาที่ผ่านมา ทุนการศึกษานี้จะเสนอส่วนลด 20% สำหรับค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่ ECU

 

ทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 20% ของค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาเต็มหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างต้น

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของการศึกษาก่อนหน้าในระดับที่ทาง ECU กำหนดไว้

– เริ่มเรียนที่ ECUในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษา

– ตอบรับการเข้าศึกษาที่ ECU สำหรับหลักสูตรที่คุณเลือก

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลหรือผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆในขณะที่รับทุนนี้

– ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียผู้พำนักถาวรออสเตรเลียหรือพลเมืองนิวซีแลนด์

สัญชาติที่มีสิทธิ์รับทุน:

Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, France, Germany, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Malawi, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal Nigeria, Pakistan, Philippines, Reunion, Russia, Singapore, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Sweden, Taiwan, Thailand, UAE, UK, USA, Vietnam, Zambia, และ Zimbabwe

 

วิธีการสมัคร:

– นักศึกษาสามารถสมัครเรียนผ่านทางตัวแทนการศึกษาที่ได้รับอนุญาตของ ECU แห่งใดก็ได้ (ตรวจสอบได้ที่นี่)

– หรือจะสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่  ECU Online Application Portal

– ใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษาปริญญาตรีนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครทุนการศึกษาแยกต่างหาก

– สำนักงาน ECU Admissions Office จะประเมินใบสมัครแต่ละฉบับตามความเหมาะสมและจะเขียนจดหมายตอบรับพร้อมกับเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไข เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครได้รับคัดเลือกหรือไม่

– หากได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับ จ่ายเงินมัดจำและ OSHC ที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แปบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...