ข้อมูลค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ในประเทศออสเตรเลีย ที่คนอยากไปเรียนต่อห้ามพลาด!!

ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปเรียนต่อมากที่สุดในโลก อ้างอิงจากการสำรวจในเดือนมีนาคม ปี 2017 มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 480,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านๆ มาถึง 15%

แต่อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมในการศึกษาในประเทศนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากทีเดียว โดยนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าครองชีพประมาณ AU$19,830 (ประมาณ 520,000 บาท) ต่อปี ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในวีซ่านักเรียนนั่นเอง ในขณะที่ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย สาขาและระดับการศึกษาที่เลือกเรียน

วันนี้เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ สำหรับการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมาฝากกันค่ะ จะถูกจะแพงอย่างไร ลองไปดูรายละเอียดที่เรานำมาฝากกันเลย!

 

 

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

จากการอ้างอิงข้อมูลของ StudyMove.com ในปี 2017 ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ AU$29,235 ต่อปี (ประมาณ 760,000 บาท) ในขณะที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียมีส่วนในการให้เงินสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

-ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโทมีมูลค่า AU$20,000 (ประมาณ 520,000 บาท) ถึง $37,000 (ประมาณ 970,000 บาท)

-ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอกมีมูลค่า AU$14,000 (ประมาณ 360,000 บาท) ถึง $37,000 (ประมาณ  970,000 บาท)

 

 

โดยเงินสนับสนุนในส่วนนี้จะไม่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเฉพาะทางเช่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ เนื่องจากสาขาเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง

โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียจะคิดรายบุคคล ไม่ได้คิดเป็นรายปี โดยแต่ละคนจะมีวงเงินค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป

 

 

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียบางแห่งมีการประกาศค่าธรรมเนียมออกมาอย่างเป็นทางการอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University หรือ ANU) ซึ่งถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับที่ 20 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings® 2018

ค่าใช้จ่ายรายปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน ANU ที่เรียนสาขาศิลปศาสตร์บางสาขาอยู่ที่ AU$32,640 (ประมาณ 850,000 บาท) และค่าเล่าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่ากับ AU$43,632 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

 

 

สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ค่าธรรมเนียมรายปีจะเริ่มต้นที่ AU$32,640 (ประมาณ 850,000 บาท) ไปจนถึง AU$43,632 (ประมาณ 1,100,000 บาท)  และในระดับปริญญาเอกจะมีมูลค่าอยู่ที่ AU$39,024 (ประมาณ 1,000,000 บาท)

แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ จะมีค่าเล่าเรียนสูงถึง AU$72,480 (ประมาณ 1,900,000 บาท) เลยทีเดียว

 

 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นักศึกษาจำเป็นต้องจ่ายคือ ค่าบริการการศึกษาและค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดประมาณ AU$294 ในปี 2017 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ดังนั้นนักศึกษาต้องสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

 

 

ค่าครองชีพในประเทศออสเตรเลีย

อ้างอิงจากข้อกำหนดของ Department of Immigration and Border Protection (DIPB) ในประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะไปศึกษาต่อ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องพิสูจน์ว่าสามารถใช้ชีวิตที่นั่นได้ โดยยื่นหลักฐานเป็นรายละเอียดเงินในบัญชีจำนวน AU$19,830 (ประมาณ 520,000 บาท)

หากคุณมีคู่สมรสไปด้วยจะต้องมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้น AU$6,940 (ประมาณ 180,000 บาท) ในกรณีที่พาบุตรไปด้วยจะต้องมีเงินในบัญชีเพ่ิ่มขึ้นจำนวน AU$2,970 (ประมาณ 78,000 บาท) ต่อเด็ก 1 คน

 

 

นอกจากนี้คุณยังจะต้องมีหลักฐานแสดงค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ในส่วนของคุณและครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตรของชาวต่างชาติที่เรียนในประเทศออสเตรเลียจะเท่ากับ AU$8,000 ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียนของเด็กอายุ 5-18 ปี

 

 

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นจะค่อนข้างสูง แต่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องจ่ายขนาดนั้น โดย Study in Australia guidelines ได้แนะนำการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย โดยจะมีค่าใช้ได้เพียง AU$85 (ประมาณ 2,200 บาท) ถึง U$440 (ประมาณ 10,000 บาท) ต่อสัปดาห์เท่านั้น หากคุณพักอยู่ในหอของมหาวิทยาลัย

 

 

ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์อื่นๆ ที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเติมก็มีเพียง

-ค่าอาหารประมาณ AU$80 (ประมาณ 2,100 บาท) ถึง AU$280 (ประมาณ 7,300 บาท)

-ค่ารถไฟฟ้าประมาณ AU$35 (ประมาณ 900 บาท)  ถึง AU140 (ประมาณ 3,600 บาท)

-ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตประมาณ AU$20 (ประมาณ 500 บาท)  ถึง AU$55 (ประมาณ 1,400 บาท)

-ค่าโดยสารสาธารณะอยู่ที่ AU$15 (ประมาณ 390 บาท) ถึง AU$55 (ประมาณ 1,400 บาท)

-และค่านันทนาการอื่นๆ อีกประมาณ AU$80 (ประมาณ 2,000 บาท) ถึง AU$150 (ประมาณ 3,900 บาท)

รวมๆ แล้วค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจะอยู่ราวๆ AU$311 (ประมาณ 8,000 บาท) ต่อสัปดาห์

 

 

มหาวิทยาลัยส่วนมากในประเทศออสเตรเลียจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าครองชีพในประเทศอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนัักศึกษาและคำแนะนำเพ่ิมเติมอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น Royal Melbourne Institute of Technology มีคู่มือที่เรียกว่า Shopping Smarter ไว้สำหรับนักศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นหาแหล่งขายสินค้าลดราคาได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยแนะนำนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละปี

หากใครที่สนใจที่จะเรียนต่อหรือใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียในระยะยาวก็ต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

ที่มา:  topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...