ทุน Duke Divinity Scholarships ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ปี 2018

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งถือว่ามีคุณภาพด้านการศึกษาที่สูงพอสมควร หนึ่งในมหาวิทยาลัยคุณภาพเหล่านั้นก็คือมหาวิทยาลัย Duke มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้านงานวิจัยที่อยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา

วันนี้เราก็มีทุน Duke Divinity Scholarships International Students ประจำปี 2018 มาฝากทุกคนค่ะ ทุนนี้เป้นทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Duke ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 100% สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทในสาขาต่อไปนี้

-Master of Divinity (M.Div)

-Master of Theological Studies (M.T.S.)

-Master of Arts in Counseling Psychology M.A.C.P.

ปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้

-Doctor of Ministry (D.Min.)

-Doctor of Theology (Th.D. )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาที่สำเร็จแล้ว

-ผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ผลคะแนนต้องส่งทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Educational Testing Services (E.T.S.) ถึง Duke (รหัสสถาบัน 5156) คะแนนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ใบแสดงรายวิชาและผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Transcripts)

-เรซูเม่ หรือ Curriculum Vitae (CV)

-จดหมายแนะนำตัว

-เรียงความ (Essay)

-เอกสารเฉพาะเกี่ยวกับสาขาที่จะเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติหลังจากสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

divinity.duke.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...