ทุนการศึกษา Computer Society Computer Science ที่ ECU ประเทศออสเตรเลีย ปี 2018

มหาวิทยาลัยEdith Cowan (ECU )เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาในออสเตรเลีย Edith Cowan เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ตั้งชื่อตามสตรี

ขณะนี้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุนการศึกษาโครงการ IEEE Computer Society Computer Science  ซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยและแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ได้มาตรฐานและได้คะแนนขั้นต่ำตามที่ IEEE กำหนด

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้ให้ส่วนลด 20% สำหรับค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่ ECU

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ได้รับคะแนนขั้นต่ำที่มีการรับรองจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสหประชาชาติ (IEEE Computer Society)

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ตั้งใจจะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ECU หรือเป็นนักเรียนที่ต้องการเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนในประเทศที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– ตอบสนองความต้องการด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะวิชาการของ ECUได้

– ไม่มีใบสมัครหลักสูตรอื่นๆที่ค้างอยู่กับ ECU หรือลงทะเบียนเรียนกับ ECUอยู่ และสามารถเริ่มหลักสูตรของคุณภายในสี่เดือนหลังจากได้รับอนุมัติล่วงหน้าสำหรับทุนการศึกษาได้

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้าและ ต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– ส่งเอกสารใบรับรอง IEEEของคุณมาที่ ecu.edu.au จากนั้นคุณจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันหลักฐานการแสดงว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา หากถูกคัดเลือกได้รับคำแนะนำในการสมัครเรียนและรายละเอียดการรับทุนการศึกษา

– หากคุณทำตามข้อเสนอสำหรับหลักสูตร ECU ค่าธรรมเนียมของคุณจะถูกปรับอัตราโดยอัตโนมัติ

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...