600 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย Tennessee Tech ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018-2019

มหาวิทยาลัย Tennessee Technologicalรู้จักกันในนาม Tennessee Tech ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง Cookeville รัฐTennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีทุนการศึกษากว่า 600 ทุนสำหรับนักศึกษาของสถาบัน โดยจะมอบให้ตามผลการเรียน กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนที่พักอาศัยและเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กำหนดโดยผู้ก่อตั้งทุนหรือผู้สนับสนุนทุน

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมากกว่า 600 ทุน โดยมูลค่าทุนจะแตกต่างกันไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่นักเรียนดดยอิงจากผลการเรียนและกิจกรรมกับชุมชนที่พักอาศัย รวมถึงเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ผู้ก่อตั้งทุนหรือผู้สนับสนุนได้กำหนดไว้

– นักเรียนชาวสหรัฐฯและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า

– หากผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษานักเรียนต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษาประจำปี

– สมัครเข้า TTU โดยเร็วที่สุดหลังวันที่ 1 สิงหาคม

– เข้าสู่ระบบ Eagle Online และเลือกแท็บ Student and Scholarship

– ยื่นคำร้องและเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภายในวันที่ 15 ธันวาคมเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

– เข้าทดสอบคะแนน ACTหรือ SAT อย่างเป็นทางการหากคุณเป็นน้องใหม่ (จะได้รับการประมวลผลคะแนนภายในวันที่ 15 ธันวาคม)

– เอกสารที่จำเป็นหรือเอกสารอื่นๆ รวมถึงผลคะแนนจากFAFSA จะต้องได้รับเพื่อนำมาประเมินผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลาในการสมัครปีการศึกษา 2018 – 2019 คือวันที่ 1 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...