ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศ สมัครก่อน 29 เมษายนนี้!!

ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2559

 

โดยทุนการศึกษานี้จะแบ่งออกเป็น 1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น) รวมจำนวน 13 ทุน และ 2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน ครับ

 

canvas

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก)

1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 29 เมษายน 2559)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 29 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียดที่ bangkokbank.com

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...