ความเห็นของชาวต่างชาติ หลังจากได้ชมคลิปวิดีโอคนไทยหยุดยืนตรงเคารพธงชาติ!!

จากคลิปวิดีโอ stand up! (to honor the Thai national anthem) ซึ่งในคลิปจะแสดงให้เห็นถึง การยืนตรงของคนไทยเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ ที่ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้มีการแสดงความคิดเห็นของคนต่างชาติมากมายหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้ ซึ่งทางเว็บไซต์ thaiwinds.com โดย แอดมินอีเจ้ ก็ได้แปลความเห็นเหล่านั้นเป็นภาษาไทย มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ ลองไปชมกันเลย

 

 

chltjddyd56
Are we arrested if we do not stand up during the anthem??
เราจะถูกจับไหมถ้าเราไม่ยืนตรงเคารพชาติ??
ตอบกลับ +chltjddyd56 No it s up to you.But thai ppl always do this.
ไม่ต้อง … ขึ้นอยู่กับคุณ แต่คนไทยมักปฏิบัติเช่นนี้เสมอ

Adrian Risnaldy
thai people very respect to their nationalism. That’s why Thailand never colonized I think. I hope someday it happen in my country. Greet from Indonesia.
คนไทยมีความเคารพชาติของพวกเขามาก … นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น ฉันหวังว่าสักวันมันจะเกิดขึ้นกับประเทศของฉันบ้าง … ทักทายจากอินโดนีเซีย

IG Yudha
Thai should really be proud of their anthem and their history. The only SEA nations that didn’t see colonialism. Let’s march forward together, respect from Indonesia
คนไทยควรจะภูมิใจในเพลงชาติและประวัติศาสตร์ของพวกเขาจริงๆ … เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น … เราจะก้าวไปด้วยกัน … ขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซีย
ตอบกลับ +IG Yudha, Thank you!!! We, Thais, love Indonesian friends too. ขอบคุณ เรา คนไทยก็รักเพื่อนชาวอินโดนีเซียเช่นกัน

Aotearoa Seniores
Just experienced this 2 days ago when I was in Phuket and everywhere in Thailand !
เพิ่งมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อ 2 วันที่แล้ว ตอนที่ฉันอยู่ที่ภูเก็ต และทุกที่ในประเทศไทย

da_hooliii
That’s great.
ยอดเยี่ยมมาก

GMLINK
World of This stop at 8.00 AM anf 18.00PM. For Peace.
โลกจะหยุดตอนเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. เพื่อความสงบสุข

ThePierre58
Great tradition…PRIDE in your country!
เป็นวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม … ภูมิใจในประเทศของคุณ

Zanelli Kai
Take off one’s hat to this. It ‘s great that people continue and in peaceful life. Keep up ! I love Kingdom of Thailand, from Japan.
โปรดถอดหมวกเพื่อแสดงความเคารพกับสิ่งนี้ … มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ผู้คนยังคงสานต่อและมีชีวิตที่สงบสุข .. ทำต่อไป ฉันรักราชอาณาจักรไทย จากญี่ปุ่น

士心高
敬佩泰國人愛國的精神,臺灣人恐怕做不到
ขอชื่นชมคนไทยในจิตวิญญาณความรักชาติ … ฉันไม่แน่ใจว่าคนไต้หวันจะทำได้แบบนี้หรือเปล่า

The Truth
I want to join that!
ฉันอยากไปร่วมด้วยจัง

Alyosha
You can still be a proud nation without waging war and Thailand is proof of that.
คุณยังคงสามารถภาคภูมิใจในชาติได้โดยไม่ต้องทำสงครามและประเทศไทยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว

Hassan Ali Husseini
Long live the always independend Nation of Asia! Long live Afghanistan, long live Bhutan, long live Thailand!
ประเทศในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น … อัฟกานิสถาน ภูฐาน และประเทศไทยจงเจริญ

Laurence C. (Aisha)
My best friend lives in Thailand and she never told me about that! I’m surprised! It’s very different from where I live! It’s a new things on the list “Why I love Thailand so much”!! :)
เพื่อนรักของฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเธอไม่เคยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ … ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก … มันแตกต่างอย่างมากจากประเทศที่ฉันอยู่ … มันคือสิ่งใหม่ในลิสต์ของฉันที่ว่า “ทำไมฉันถึงรักประเทศไทยมาก”

jeb gonzales
Salute Thai people! but the Thai flag on 1:33-1:42, it is torn. they should change the flag, a new flag
ขอยกย่องคนไทย … แต่ธงชาติในนาทีที่ 1:33-1:42 มันขาดแล้ว … พวกเขาควรจะเปลี่ยนธงใหม่นะ

John Woods
love u Thai
รักนะ ประเทศไทย

smith mich
I love Thailand. Prosperity for Thai!
ฉันรักประเทศไทย ประเทศไทยจงเจริญ

mark kling
very nice.
ยอดเยี่ยมมากเลย

joeyhcmc
Amazing! Love Thai people…Love Thailand…
น่าทึ่งมาก … รักคนไทย … รักประเทศไทย

S Sunny
well done, thumb up!!
เยี่ยมมาก … ยกนิ้วให้เลย

Khalis Aiman
I am honestly saying that I am really shocked. You people, Thai people, stood up and sung your national anthem proudly. We here some of us just ignore our national anthem, some of us never stopped our activities and stood straight up and sing our national anthem. I wish my people here can make you to be the example and follow it. Greetings from Malaysia. :)
ฉันขอพูดตามตรงเลยว่า ฉันผู้สึกช็อคจริงๆ ที่คนไทยยืนขึ้นและร้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจ… พวกเราที่นี่บางคนละเลยเพลงชาติของพวกเรา … บางคนไม่เคยหยุด ยืนตรงและร้องเพลงชาติของพวกเรา… ฉันหวังว่าผู้คนที่นี่จะสามารถดูพวกคุณเป็นตัวอย่างและทำตาม … ทักทายจากมาเลเซีย

Vanng Low
i remember when i was in Thailand, in the morning when Thai play this song everyone must stand-up if you don’t stand- up Thai police will kicking yours azz.
ฉันจำได้ตอนที่ฉันอยู่ในประเทศไทย ในช่วงเช้าเมื่อประเทศไทยเปิดเพลงนี้ … ทุกคนต้องยืนขึ้นถ้าใครไม่ยืนขึ้น … ตำรวจไทยจะเตะตูดของคุณ 555

Robbie Heslop
I believe it’s every day at 8:00am and 8:00pm (at least it was where I was working) – every single student singing it used to make the Thai teachers so proud, I even made it my mission to learn it myself to be respectful, miss Thailand so so much <3
ฉันเชื่อว่ามันเกิดขึ้นทุกวันเวลา 8.00 am และ 8.00 pm (อย่างน้อยก็เป็นที่ที่ฉันเคยทำงานอยู่) – เด็กนักเรียนทุกคนร้องเพลงนี้ทำให้คุณครูคนไทยรู้สึกภูมิใจมาก, และมันเป็นหนึ่งในภารกิจของฉันที่จะเรียนรู้มันด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเคารพ, คิดถึงประเทศไทยมากๆๆๆ <3

K S
It is a great habit. That’s why Thailand keep independence for a long time in Southeast Asia. We Japanese should learn this.
มันคือกิจวัตรที่ยอดเยี่ยมมาก … นั่นคือเหตุผลว่าทำไมไทยยังคงอิสรภาพได้เป็นเวลานานมากในประเทศอาเซียน, พวกเราชาวญี่ปุ่นควรจะเรียนรู้สิ่งนี้

sukuvar
i love thailand…thai are nice people …nice country and great culture ….Love from India..
ฉันรักประเทศไทย … คนไทยเป็นคนดีมาก … เป็นประเทศที่ดีและมีวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม … รัก จากอินเดีย

Your Malaysian Spycrab
Other South East Asian nations should do the same as Thailand! Damn, want to go visit Thailand and bring a piece of paper with the anthem lyrics on it. ;)
ประเทศอื่นในอาเซียนควรทำตามประเทศไทยนะ อยากไปเยี่ยมเยียนประเทศไทยและนำกระดาษใบหนึ่งที่มีเนื้อร้องไปด้วย :)

John Woods
miss u Thai, nice people, great culture
คิดถึงนะประเทศไทย, ผู้คนน่ารัก, วัฒนธรรมก็ยอดเยี่ยม

Republik Indonesia
Why can’t Indonesian do this :(
ทำไมประเทศอินโดนีเซียทำแบบนี้ไม่ได้นะ :(

JCItchyFeet Chuladakorn
Same in the Philippines, It’s hard to see Philippine flag from the streets,houses and buildings except independence day and no national anthem played in public places like markets, malls except in Elementary & High school @ 8 am. You can see thai flag everywhere in public places but not here. :(
ในฟิลิปปินส์ก็เหมือนกัน, มันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นธงชาติฟิลิปปินส์ตามข้างถนน บ้านเรือน หรือตึกอาคารยกเว้นวันประกาศอิสรภาพ และไม่มีเพลงชาติบรรเลงตามสถานที่สาธารณะอย่างเช่นตลาด ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในโรงเรียนประถมและมัธยม ตอน 8 โมงเช้า คุณสามารถเห็นธงชาติไทยอยู่ทุกที่ในสถานที่สาธารณะแต่ไม่ใช่ฟิลิปปินส์

obaisi7272
is it only played outdoor? I was inside Platinum Shopping Mall at 6pm and i never heard it.
เพลงบรรเลงเฉพาะข้างนอกเหรอ? ฉันอยู่ในแพลตตินัมตอน 6 โมงเย็น แต่ฉันไม่เคยได้ยินเลย

Việt Anh Phạm Hoàng
I’ve been in Bangkok, Thailand in 2012, I love that custom of Thai people, but I didn’t have a chance to enjoy it when I was there.
ผมไปประเทศไทยในปี 2012 ผมชอบวัฒนธรรมนี้ของไทยมาก, แต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมตอนที่ผมอยู่ที่นั่น

only time will tell
lovely
น่ารักจัง

Cat Grimaldi
i love this country
ฉันรักประเทศนี้

Detlef Blodeck
I live in this country for that reason alone
ฉันอาศัยอยู่ในประเทศนี้ด้วยเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเลย

Den Bai
I like Thai language very much. It is very euphonic and uses beautiful writing.
ฉันชอบภาษาไทยมากเลย มันฟังดูไพเราะมากๆ และภาษาเขียนก็สวยงาม

logerbad19
Do cars and buses stop during the anthem?
แล้วรถยนต์กับรถบัสต้องหยุดระหว่างเพลงชาติด้วยไหม?

DKITNG
Wonderful, the way you respect your anthem. Greeting from Indonesia
มหัศจรรย์, วิธีที่พวกคุณเคารพเพลงชาติของคุณ … ทักทายจากอินโดนีเซีย

Hugo Brown
This how everyone should feel about there country n anthem… I love how the Thai People stop and sing tooo. You would catch anyone in Australia stopping to pay tribute let alone half Australians dont even knw the anthem.
สิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้สึกเกี่ยวกับประเทศไทยและเพลงชาติของพวกเขา … ผมชอบวิธีที่คนไทยหยุดและร้องเพลงด้วย. ถ้าคนลองให้คนออสเตรเลียหยุดและร้องเพลงชาติดู … จะมีครึ่งนึงไหมที่รู้จักเพลงชาติ

Hmoobkc
I believe Thailand is one of the very few countries in the world that almost every citizen knows the national authem.
ฉันเชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศบนโลกที่ประชาชมเกือบทุกคนรู้จักเพลงชาติของตัวเอง

เครดิต: คอมเม้นท์ – comment แฟนกีฬาต่างชาติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...