เพิ่มคลังคำศัพท์ของคุณด้วย “50 คำศัพท์ยากในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ”

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้ผมก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว ความนี้ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ลองจำเอาไว้รับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ ^^

 

FEM-Snapshot

 

 

zenith
the point above the observer directly opposite the nadir

zealot
a fervent and even militant proponent of something

yearn
desire strongly or persistently

yawner
a person who yawns

xenophobia
a fear of foreigners or strangers

x-axis
the horizontal axis in a plane coordinate system

wonky
turned or twisted toward one side

wanton
lewd or lascivious woman

vermillion
of a vivid red to reddish-orange color

vague
lacking clarity or distinctness

unique
the single one of its kind

uncanny
surpassing the ordinary or normal

tenacious
stubbornly unyielding

tangible
perceptible by the senses especially the sense of touch

serene
not agitated; without losing self-possession

saquinavir
a weak protease inhibitor used in treating HIV

rhetorical
relating to using language effectively

rambunctious
noisy and lacking in restraint or discipline

quixotic
not sensible about practical matters

quell
suppress or crush completely

pique
a sudden outburst of anger

paradigm
a standard or typical example

oxymoron
conjoining contradictory terms

optimistically
with optimism; in an optimistic manner

nostalgic
unhappy about being away and longing for familiar things

narrative
a message that tells the particulars of an act or occurrence

misanthrope
someone who dislikes people in general

melancholy
a constitutional tendency to be gloomy and depressed

lucid
transparently clear; easily understandable

lethargic
deficient in alertness or activity

ken
range of what one can know or understand

karma
the effects of a person’s actions that determine his destiny

jurisdiction
the territory within which power can be exercised

jejune
lacking interest or significance or impact

irony
incongruity between what might be expected and what occurs

integrity
an undivided or unbroken completeness with nothing wanting

hypnosis
a state that resembles sleep induced by suggestion

hyperbole
extravagant exaggeration

guise
an artful or simulated semblance

gallivant
wander aimlessly in search of pleasure

fortitude
strength of mind that enables one to endure adversity

fervent
characterized by intense emotion

esoteric
understandable only by an enlightened inner circle

empathy
understanding and entering into another’s feelings

dubious
fraught with uncertainty or doubt

disposition
your usual mood

cynical
believing the worst of human nature and motives

capricious
determined by chance or impulse rather than by necessity

bypass
avoid something unpleasant or laborious

benevolent
showing or motivated by sympathy and understanding

ambiguous
having more than one possible meaning

alliteration
use of the same consonant at the beginning of each word

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...