26 นักกวีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก พร้อมบทกวีของพวกเขาที่เป็นที่รู้จัก

บทความนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ 26 นักกวีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก พร้อมกับบทกวีของพวกเขาที่เป็นที่รู้จัก จะเป้นใครบ้างเราลองไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

 

Sir Walter Raleigh English (1552-1618)

1

The Nymph’s Reply to the Shepherd

If all the world and love were young,
And truth in every shepherd’s tongue,
These pretty pleasures might me move
To live with thee and be thy love …

 

William Shakespeare English (1564-1616)

2Sonnet No. 18

Shall I compare thee to a Summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And Summer’s lease hath all too short a date:

 

Christopher Marlowe English (1564-1593)

3The Passionate Shepherd to His Love

Come live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove
That valleys, groves, hills, and fields,
Woods, or steepy mountain yields.

 

Robert Burns Scottish (1759-1796)

4A Red, Red Rose

O my love’s like a red, red rose
That’s newly sprung in June;
O my love’s like the melody
That’s sweetly played in tune …

 

William Blake English (1757-1827)

5The Tyger

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry? …

 

William Wordsworth English (1770-1850)

6Daffodils

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils …

 

Percy Bysshe Shelley English (1792-1822)

7Ozymandias

I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,
Half sunk, a shatter’d visage lies, whose frown …

 

Elizabeth Barrett Browning English (1806-1861)

8Sonnet No. 43

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace …

 

Henry Wadsworth Longfellow American (1807-1882)

9Paul Revere’s Ride

Listen my children and you shall hear
Of the midnight ride of Paul Revere,
On the eighteenth of April, in Seventy-five;
Hardly a man is now alive
Who remembers that famous day and year …

 

Edgar Allan Poe American (1809-1849)

10The Raven

Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
”Tis some visitor,’ I muttered, ‘tapping at my chamber door —
Only this, and nothing more.’ …

 

Robert Browning English (1812-1889)

11You’ll love me yet and I can tarry

You’ll love me yet and I can tarry
Your love’s protracted growing:
June reared that bunch of flowers you carry
From seeds of April’s sowing …

 

Walt Whitman American (1819-1892)

12O Captain! My Captain!

O Captain my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weathered every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring …

 

Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) English (1832-1898)

13Jabberwocky

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe …

 

Emily Dickinson American (1830-1886)

14A word is dead

A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.

 

Robert Louis Stevenson Scottish (1850-1994)

15My Shadow

I have a little shadow that goes in and out with me,
And what can be the use of him is more than I can see.
He is very, very like me from the heels up to the head;
And I see him jump before me, when I jump into my bed …

 

A. E. Housman (Alfred Edward Housman) English (1859-1936)

16When I was one-and-twenty

When I was one-and-twenty
I heard a wise man say,
‘Give crowns and pounds and guineas
But not your heart away …

 

Edwin Arlington Robinson American (1869-1935)

17Richard Cory

Whenever Richard Cory went down town,
We people on the pavement looked at him:
He was a gentleman from sole to crown,
Clean favored, and imperially slim …

 

John McCrae Canadian (1872-1918)

18In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below …

 

Robert Frost American (1874-1963)

19The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth …

 

Carl Sandburg American (1878-1967)

20The Fog

The fog comes
on little cat feet.

It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

 

Joyce Kilmer American (1886-1918)

21Trees

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.

 

T. S. Eliot (Thomas Stearns Eliot) English (1888-1965)

22The Hollow Men

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas! …

 

e. e. cummings (Edward Estlin Cummings) American (1894-1962)

23anyone lived in a pretty how town

anyone lived in a pretty how town
(with up so floating many bells down)
spring summer autumn winter
he sang his didn’t he danced his did …

 

Langston Hughes American (1902-1967)

24A Dream Deferred

What happens to a dream deferred?
Does it dry up
Like a raisin in the sun?
Or fester like a sore …

 

Ogden Nash American (1902-1971)

25The Germ

A mighty creature is the germ,
Though smaller than the pachyderm.
His customary dwelling place
Is deep within the human race …

 

Sylvia Plath American (1932-1963)

26Daddy

You do not do, you do not do
Any more, black shoe
In which I have lived like a foot
For thirty years, poor and white,
Barely daring to breathe or Achoo.
เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกันกี่คนเอ่ย…

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...