ลองไปดู “1000 คำกริยา” ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ!!

หลังจากที่คราวก่อนผมได้นำเสนอเกี่ยวกับ 1500 คำนามที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษไปแล้ว คราวนี้เราจะลองมาดูคำกริยากันบ้าง ซึ่งมีอยู่กว่า 1000 คำด้วยกันครับ จะมีคำไหนที่ใช้บ่อยเราไปดูกันได้เลย

 

670px-Use-Action-Verbs-in-Public-Speaking-Step-4

 

Word Frequency Type
is 2699 (verb)
are 1843 (verb)
has 384 (verb)
get 233 (verb)
see 204 (verb)
need 193 (verb)
know 181 (verb)
would 176 (verb)
find 166 (verb)
take 164 (verb)
want 163 (verb)
does 104 (verb)
learn 102 (verb)
become 97 (verb)
come 88 (verb)
include 80 (verb)
thank 78 (verb)
provide 68 (verb)
create 63 (verb)
add 60 (verb)
understand 59 (verb)
consider 57 (verb)
choose 49 (verb)
develop 49 (verb)
remember 46 (verb)
determine 40 (verb)
grow 37 (verb)
allow 35 (verb)
supply 34 (verb)
bring 31 (verb)
improve 31 (verb)
maintain 30 (verb)
begin 29 (verb)
exist 28 (verb)
tend 28 (verb)
enjoy 27 (verb)
perform 27 (verb)
decide 25 (verb)
identify 25 (verb)
continue 24 (verb)
protect 24 (verb)
require 24 (verb)
occur 23 (verb)
write 23 (verb)
approach 22 (verb)
avoid 22 (verb)
prepare 22 (verb)
build 21 (verb)
achieve 20 (verb)
believe 20 (verb)
receive 20 (verb)
seem 20 (verb)
discuss 19 (verb)
realize 19 (verb)
contain 18 (verb)
follow 18 (verb)
refer 18 (verb)
solve 18 (verb)
describe 17 (verb)
prefer 17 (verb)
prevent 17 (verb)
discover 16 (verb)
ensure 16 (verb)
expect 16 (verb)
invest 16 (verb)
reduce 16 (verb)
speak 16 (verb)
appear 15 (verb)
explain 15 (verb)
explore 15 (verb)
involve 15 (verb)
lose 15 (verb)
afford 14 (verb)
agree 14 (verb)
hear 14 (verb)
remain 14 (verb)
represent 14 (verb)
apply 13 (verb)
forget 13 (verb)
recommend 13 (verb)
rely 13 (verb)
vary 13 (verb)
generate 12 (verb)
obtain 12 (verb)
accept 11 (verb)
communicate 11 (verb)
complain 11 (verb)
depend 11 (verb)
enter 11 (verb)
happen 11 (verb)
indicate 11 (verb)
suggest 11 (verb)
survive 11 (verb)
appreciate 10 (verb)
compare 10 (verb)
imagine 10 (verb)
manage 10 (verb)
differ 9 (verb)
encourage 9 (verb)
expand 9 (verb)
prove 9 (verb)
react 9 (verb)
recognize 9 (verb)
relax 9 (verb)
replace 9 (verb)
borrow 8 (verb)
earn 8 (verb)
emphasize 8 (verb)
enable 8 (verb)
operate 8 (verb)
reflect 8 (verb)
send 8 (verb)
anticipate 7 (verb)
assume 7 (verb)
engage 7 (verb)
enhance 7 (verb)
examine 7 (verb)
install 7 (verb)
participate 7 (verb)
intend 6 (verb)
introduce 6 (verb)
relate 6 (verb)
settle 6 (verb)
assure 5 (verb)
attract 5 (verb)
distribute 5 (verb)
overcome 5 (verb)
owe 5 (verb)
succeed 5 (verb)
suffer 5 (verb)
throw 5 (verb)
acquire 4 (verb)
adapt 4 (verb)
adjust 4 (verb)
argue 4 (verb)
arise 4 (verb)
confirm 4 (verb)
encouraging 4 (verb)
incorporate 4 (verb)
justify 4 (verb)
organize 4 (verb)
ought 4 (verb)
possess 4 (verb)
relieve 4 (verb)
retain 4 (verb)
shut 4 (verb)
calculate 3 (verb)
compete 3 (verb)
consult 3 (verb)
deliver 3 (verb)
extend 3 (verb)
investigate 3 (verb)
negotiate 3 (verb)
qualify 3 (verb)
retire 3 (verb)
rid 3 (verb)
weigh 3 (verb)
arrive 2 (verb)
attach 2 (verb)
behave 2 (verb)
celebrate 2 (verb)
convince 2 (verb)
disagree 2 (verb)
establish 2 (verb)
ignore 2 (verb)
imply 2 (verb)
insist 2 (verb)
pursue 2 (verb)
remaining 2 (verb)
specify 2 (verb)
warn 2 (verb)
accuse 1 (verb)
admire 1 (verb)
admit 1 (verb)
adopt 1 (verb)
announce 1 (verb)
apologize 1 (verb)
approve 1 (verb)
attend 1 (verb)
belong 1 (verb)
commit 1 (verb)
criticize 1 (verb)
deserve 1 (verb)
destroy 1 (verb)
hesitate 1 (verb)
illustrate 1 (verb)
inform 1 (verb)
manufacturing 1 (verb)
persuade 1 (verb)
pour 1 (verb)
propose 1 (verb)
remind 1 (verb)
shall 1 (verb)
submit 1 (verb)
suppose 1 (verb)
translate 1 (verb)
be 1145 (verb,auxiliary verb)
have 891 (verb,auxiliary verb)
use 319 (verb,noun)
make 262 (verb,noun)
look 144 (verb,noun,interjection)
help 141 (verb,noun,interjection)
go 131 (verb,noun,adjective)
being 124 (verb,noun)
think 116 (verb,adjective,noun)
read 97 (verb,noun)
keep 96 (verb,noun)
start 96 (verb,noun)
give 93 (verb,noun)
play 75 (verb,noun)
feel 74 (verb,noun)
put 70 (verb,noun)
set 69 (verb,noun,adjective)
change 67 (verb,noun)
say 66 (verb,interjection,noun)
cut 50 (verb,noun)
show 50 (verb,noun)
try 50 (verb,noun)
check 49 (verb,noun,interjection)
call 47 (verb,noun)
move 47 (verb,noun)
pay 47 (verb,noun)
let 46 (verb,noun)
increase 45 (verb,noun)
turn 44 (verb,noun)
ask 42 (verb,noun)
buy 42 (verb,noun)
guard 42 (verb,noun)
hold 42 (verb,noun)
offer 42 (verb,noun)
travel 41 (verb,noun)
cook 40 (verb,noun)
dance 37 (verb,noun)
excuse 37 (verb,noun)
live 35 (verb,adjective,adverb)
purchase 34 (verb,noun)
deal 33 (verb,noun)
mean 33 (verb,adjective,noun)
fall 32 (verb,noun)
produce 31 (verb,noun)
search 31 (verb,noun)
spend 30 (verb,noun)
talk 30 (verb,noun)
upset 30 (verb,adjective)
tell 29 (verb,noun)
cost 28 (verb,noun)
drive 28 (verb,noun)
support 28 (verb,noun)
remove 27 (verb,noun)
return 27 (verb,noun)
run 27 (verb,noun)
appropriate 26 (verb,adjective)
reserve 26 (verb,noun)
leave 25 (verb,noun)
reach 25 (verb,noun)
rest 25 (verb,noun)
serve 25 (verb,noun)
watch 25 (verb,noun)
charge 24 (verb,noun)
break 23 (verb,noun)
stay 23 (verb,noun)
visit 23 (verb,noun)
affect 22 (verb,noun)
cover 22 (verb,noun)
report 22 (verb,noun)
rise 22 (verb,noun)
walk 21 (verb,noun)
pick 20 (verb,noun)
lift 19 (verb,noun)
mix 19 (verb,noun)
stop 19 (verb,noun)
teach 19 (verb,noun)
concern 18 (verb,noun)
fly 18 (verb,noun)
born 17 (verb,adjective,past particple)
gain 17 (verb,noun)
save 17 (verb,noun,preposition)
stand 17 (verb,noun)
fail 16 (verb,noun)
lead 16 (verb,noun)
listen 16 (verb,noun)
worry 16 (verb,noun)
express 15 (verb,adjective,adverb)
handle 15 (verb,noun)
meet 15 (verb,noun)
release 15 (verb,noun)
sell 15 (verb,noun)
finish 14 (verb,noun)
press 14 (verb,noun)
ride 14 (verb,noun)
spread 14 (verb,noun)
spring 14 (verb,noun)
wait 14 (verb,noun)
display 13 (verb,noun)
flow 13 (verb,noun)
hit 13 (verb,noun)
shoot 13 (verb,noun,interjection)
touch 13 (verb,noun)
cancel 12 (verb,noun)
cry 12 (verb,noun,idiom)
dump 12 (verb,noun,idiom)
push 12 (verb,noun,idiom)
select 12 (verb,adjective)
conflict 11 (verb,noun)
die 11 (verb,idiom)
eat 11 (verb,noun,idiom)
fill 11 (verb,noun,idiom)
jump 11 (verb,noun,adjective)
kick 11 (verb,noun,idiom)
pass 11 (verb,noun,idiom)
pitch 11 (verb,noun)
treat 11 (verb,noun)
abuse 10 (verb,noun)
beat 10 (verb,noun,adjective)
burn 10 (verb,noun)
deposit 10 (verb,noun)
print 10 (verb,noun,adjective)
raise 10 (verb,noun,idiom)
sleep 10 (verb,noun,idiom)
advance 9 (verb,noun,adjective)
connect 9 (verb,adjective)
consist 9 (verb,noun)
contribute 9 (verb,idiom)
draw 9 (verb,noun,idiom)
fix 9 (verb,noun,idiom)
hire 9 (verb,noun,adjective)
join 9 (verb,noun)
kill 9 (verb,noun,idiom)
sit 9 (verb,idiom)
tap 9 (verb,noun)
win 9 (verb,noun)
attack 8 (verb,noun)
claim 8 (verb,noun)
drag 8 (verb,noun,adjective)
drink 8 (verb,noun)
guess 8 (verb,noun,idiom)
pull 8 (verb,noun)
wear 8 (verb,noun,idiom)
wonder 8 (verb,noun,idiom)
count 7 (verb,noun,adjective)
doubt 7 (verb,noun,idiom)
feed 7 (verb,noun,idiom)
impress 7 (verb,noun)
repeat 7 (verb,noun)
seek 7 (verb,idiom)
sing 7 (verb,noun)
slide 7 (verb,noun,idiom)
strip 7 (verb,noun)
wish 7 (verb,noun)
collect 6 (verb,adverb,noun)
combine 6 (verb,noun)
command 6 (verb,noun)
dig 6 (verb,noun)
divide 6 (verb,noun)
hang 6 (verb,noun,idiom)
hunt 6 (verb,noun)
march 6 (verb,noun,idiom)
mention 6 (verb,noun,idiom)
smell 6 (verb,noun)
survey 6 (verb,noun)
tie 6 (verb,noun,idiom)
escape 5 (verb,noun,adjective)
expose 5 (verb,idiom)
gather 5 (verb,noun,idiom)
hate 5 (verb,noun)
repair 5 (verb,noun)
scratch 5 (verb,noun,adjective)
strike 5 (verb,noun,adjective)
employ 4 (verb,noun)
hurt 4 (verb,noun)
laugh 4 (verb,noun)
lay 4 (verb,noun,adjective)
respond 4 (verb,noun)
split 4 (verb,noun)
strain 4 (verb,noun)
struggle 4 (verb,noun)
swim 4 (verb,noun)
train 4 (verb,noun)
wash 4 (verb,noun)
waste 4 (verb,adjective,noun)
convert 3 (verb,noun)
crash 3 (verb,noun,adjective)
fold 3 (verb,noun)
grab 3 (verb,noun)
hide 3 (verb,noun)
miss 3 (verb,noun)
permit 3 (verb,noun)
quote 3 (verb,noun)
recover 3 (verb,noun)
resolve 3 (verb,noun)
roll 3 (verb,noun)
sink 3 (verb,noun)
slip 3 (verb,noun)
suspect 3 (verb,noun,adjective)
swing 3 (verb,noun)
twist 3 (verb,noun)
concentrate 2 (verb,noun)
estimate 2 (verb,noun)
prompt 2 (verb,noun,adjective)
refuse 2 (verb,noun)
regret 2 (verb,noun)
reveal 2 (verb,noun)
rush 2 (verb,noun)
shake 2 (verb,noun)
shift 2 (verb,noun)
shine 2 (verb,noun)
steal 2 (verb,noun)
suck 2 (verb,noun)
surround 2 (verb,noun)
bear 1 (verb,noun)
dare 1 (verb,noun)
delay 1 (verb,noun)
hurry 1 (verb,noun)
invite 1 (verb,noun)
kiss 1 (verb,noun)
marry 1 (verb,interjection)
pop 1 (verb,noun,adverb)
pray 1 (verb,adverb)
pretend 1 (verb,adjective)
punch 1 (verb,noun)
quit 1 (verb,noun)
reply 1 (verb,noun)
resist 1 (verb,noun)
rip 1 (verb,noun)
rub 1 (verb,noun)
smile 1 (verb,noun)
spell 1 (verb,noun)
stretch 1 (verb,noun)
tear 1 (verb,noun)
wake 1 (verb,noun)
wrap 1 (verb,noun)
was 352 (past,verb)
like 324 (preposition,verb,conjunction)
even 223 (adjective,verb,adverb)
film 209 (noun,verb)
water 201 (noun,verb,adjective)
been 200 (past,verb)
well 184 (adverb,verb,noun)
were 180 (past,verb)
example 147 (noun,verb)
own 130 (adjective,verb)
study 118 (noun,verb)
must 108 (auxiliary verb,verb,adjective)
form 99 (noun,verb)
air 98 (noun,verb)
place 98 (noun,verb)
number 97 (noun,verb)
part 96 (noun,verb,adverb)
field 95 (noun,verb,adjective)
fish 92 (noun,verb)
process 85 (noun,verb)
heat 84 (noun,verb)
hand 81 (noun,verb)
experience 80 (noun,verb)
job 80 (noun,verb)
book 77 (noun,verb)
end 76 (noun,verb)
point 74 (noun,verb)
type 74 (noun,verb)
value 70 (noun,verb)
body 69 (noun,verb)
market 69 (noun,verb)
guide 68 (noun,verb)
interest 67 (noun,verb)
state 63 (noun,verb)
radio 62 (noun,verb)
course 61 (noun,verb)
company 60 (noun,verb)
price 60 (noun,verb)
size 60 (noun,verb,adjective)
card 58 (noun,verb)
list 58 (noun,verb)
mind 58 (noun,verb)
trade 58 (noun,verb)
line 56 (noun,verb)
care 55 (noun,verb)
group 55 (noun,verb)
risk 55 (noun,verb)
word 55 (noun,verb,interjection)
force 54 (noun,verb)
light 54 (noun,verb,adjective)
name 53 (noun,verb,adjective)
school 53 (noun,verb)
amount 51 (noun,verb)
order 51 (noun,verb)
practice 51 (noun,verb)
research 51 (noun,verb)
sense 51 (noun,verb)
service 51 (noun,verb)
piece 50 (noun,verb)
web 49 (noun,verb)
boss 48 (noun,verb,adjective)
sport 47 (noun,verb)
page 46 (noun,verb)
term 46 (noun,verb)
test 46 (noun,verb)
answer 45 (noun,verb)
sound 45 (noun,verb,adjective)
focus 44 (noun,verb)
matter 44 (noun,verb)
soil 43 (noun,verb)
board 42 (noun,verb)
oil 42 (noun,verb)
picture 42 (noun,verb)
access 41 (noun,verb,adjective)
garden 41 (noun,verb)
open 41 (adjective,verb,noun)
range 41 (noun,verb)
rate 41 (noun,verb)
reason 41 (noun,verb)
according 40 (adjective,verb)
site 40 (noun,verb)
demand 39 (noun,verb)
exercise 39 (noun,verb)
image 39 (noun,verb)
case 38 (noun,verb)
cause 38 (noun,verb)
coast 38 (noun,verb)
age 37 (noun,verb)
boat 37 (noun,verb)
record 37 (noun,verb)
result 37 (noun,verb)
section 37 (noun,verb)
building 36 (noun,verb)
mouse 36 (noun,verb)
cash 35 (noun,verb)
class 35 (noun,verb,adjective)
dry 35 (adjective,verb,noun)
plan 35 (noun,verb)
store 35 (noun,verb)
tax 35 (noun,verb)
involved 34 (past,verb)
side 34 (noun,verb)
space 33 (noun,verb)
rule 32 (noun,verb)
weather 32 (noun,verb)
figure 31 (noun,verb)
man 31 (noun,verb,interjection)
model 31 (noun,verb)
source 31 (noun,verb)
earth 30 (noun,verb)
program 30 (noun,verb)
design 29 (noun,verb)
feature 29 (noun,verb)
purpose 29 (noun,verb)
question 29 (noun,verb)
rock 29 (noun,verb)
act 28 (noun,verb)
birth 28 (noun,verb)
dog 28 (noun,verb)
object 28 (noun,verb)
scale 28 (noun,verb)
sun 28 (noun,verb)
fit 27 (adjective,verb,noun)
note 27 (noun,verb)
profit 27 (noun,verb)
related 27 (past,verb)
rent 27 (noun,verb)
speed 27 (noun,verb)
style 27 (noun,verb)
war 27 (noun,verb)
bank 26 (noun,verb)
content 26 (adjective,verb,noun)
craft 26 (noun,verb)
bus 25 (noun,verb)
exchange 25 (noun,verb)
eye 25 (noun,verb)
fire 25 (noun,verb)
position 25 (noun,verb)
pressure 25 (noun,verb)
stress 25 (noun,verb)
advantage 24 (noun,verb)
benefit 24 (noun,verb)
box 24 (noun,verb)
complete 24 (adjective,verb)
frame 24 (noun,verb)
issue 24 (noun,verb)
limited 24 (past,verb)
step 24 (noun,verb)
cycle 23 (noun,verb)
face 23 (noun,verb)
interested 23 (past,verb)
metal 23 (noun,verb)
paint 23 (noun,verb)
review 23 (noun,verb)
room 23 (noun,verb)
screen 23 (noun,verb)
structure 23 (noun,verb)
view 23 (noun,verb)
account 22 (noun,verb)
ball 22 (noun,verb)
concerned 22 (past,verb)
discipline 22 (noun,verb)
ready 22 (adjective,verb)
share 22 (noun,verb)
balance 21 (noun,verb)
bit 21 (noun,verb)
black 21 (noun,verb,adjective)
bottom 21 (noun,verb,adjective)
gift 21 (noun,verb)
impact 21 (noun,verb)
machine 21 (noun,verb)
shape 21 (noun,verb)
tool 21 (noun,verb)
wind 21 (noun,verb)
address 20 (noun,verb)
average 20 (noun,verb,adjective)
career 20 (noun,verb,adjective)
culture 20 (noun,verb)
pot 20 (noun,verb)
sign 20 (noun,verb)
table 20 (noun,verb)
task 20 (noun,verb)
condition 19 (noun,verb)
contact 19 (noun,verb)
credit 19 (noun,verb)
egg 19 (noun,verb)
hope 19 (noun,verb)
ice 19 (noun,verb)
network 19 (noun,verb)
separate 19 (adjective,verb,noun)
attempt 18 (noun,verb)
date 18 (noun,verb)
effect 18 (noun,verb)
link 18 (noun,verb)
perfect 18 (adjective,verb,noun)
post 18 (noun,verb,adverb)
star 18 (noun,verb)
voice 18 (noun,verb)
challenge 17 (noun,verb,adjective)
friend 17 (noun,verb)
warm 17 (adjective,verb)
brush 16 (noun,verb)
couple 16 (noun,verb)
debate 16 (noun,verb)
exit 16 (noun,verb)
experienced 16 (past,verb)
function 16 (noun,verb)
lack 16 (noun,verb)
plant 16 (noun,verb)
spot 16 (noun,verb)
summer 16 (noun,verb)
taste 16 (noun,verb)
theme 16 (noun,verb)
track 16 (noun,verb)
wing 16 (noun,verb)
brain 15 (noun,verb)
button 15 (noun,verb)
click 15 (noun,verb)
correct 15 (adjective,verb)
desire 15 (noun,verb)
fixed 15 (past,verb)
foot 15 (noun,verb)
gas 15 (noun,verb)
influence 15 (noun,verb)
notice 15 (noun,verb)
rain 15 (noun,verb)
wall 15 (noun,verb)
base 14 (noun,verb,adjective)
damage 14 (noun,verb)
distance 14 (noun,verb)
pair 14 (noun,verb)
staff 14 (noun,verb)
sugar 14 (noun,verb)
target 14 (noun,verb)
text 14 (noun,verb)
author 13 (noun,verb)
complicated 13 (past,verb)
discount 13 (noun,verb,adjective)
file 13 (noun,verb)
ground 13 (noun,verb,adjective)
lesson 13 (noun,verb)
officer 13 (noun,verb)
phase 13 (noun,verb)
reference 13 (noun,verb,adjective)
register 13 (noun,verb)
secure 13 (adjective,verb)
sky 13 (noun,verb)
stage 13 (noun,verb)
stick 13 (noun,verb)
title 13 (noun,verb)
trouble 13 (noun,verb)
advanced 12 (past,verb,adjective)
bowl 12 (noun,verb)
bridge 12 (noun,verb)
campaign 12 (noun,verb)
club 12 (noun,verb)
edge 12 (noun,verb,idiom)
evidence 12 (noun,verb,idiom)
fan 12 (noun,verb,idiom)
letter 12 (noun,verb,idiom)
lock 12 (noun,verb,idiom)
option 12 (noun,verb)
organized 12 (past,verb)
pack 12 (noun,verb,adjective)
park 12 (noun,verb)
quarter 12 (noun,verb,adjective)
skin 12 (noun,verb)
sort 12 (noun,verb)
weight 12 (noun,verb)
baby 11 (noun,verb,adjective)
carry 11 (noun,verb)
dish 11 (noun,verb,idiom)
exact 11 (adjective,verb)
factor 11 (noun,verb)
fruit 11 (noun,verb)
muscle 11 (noun,verb,adjective)
traffic 11 (noun,verb)
trip 11 (noun,verb,idiom)
appeal 10 (noun,verb)
chart 10 (noun,verb)
gear 10 (noun,verb,adjective)
land 10 (noun,verb,idiom)
log 10 (noun,verb)
lost 10 (adjective,verb,idiom)
net 10 (noun,verb)
season 10 (noun,verb,idiom)
spirit 10 (noun,verb,idiom)
tree 10 (noun,verb,idiom)
wave 10 (noun,verb,idiom)
belt 9 (noun,verb)
bench 9 (noun,verb)
closed 9 (past,verb)
commission 9 (noun,verb)
copy 9 (noun,verb,idiom)
drop 9 (noun,verb)
firm 9 (adjective,verb,adverb)
frequent 9 (adjective,verb)
progress 9 (noun,verb,idiom)
project 9 (noun,verb)
stuff 9 (noun,verb)
ticket 9 (noun,verb,idiom)
tour 9 (noun,verb)
angle 8 (noun,verb)
blue 8 (noun,verb,adjective)
breakfast 8 (noun,verb)
doctor 8 (noun,verb)
dot 8 (noun,verb,idiom)
dream 8 (noun,verb,adjective)
essay 8 (noun,verb)
father 8 (noun,verb)
fee 8 (noun,verb)
finance 8 (noun,verb)
juice 8 (noun,verb,idiom)
limit 8 (noun,verb)
luck 8 (noun,verb,idiom)
milk 8 (noun,verb,idiom)
mixed 8 (past,verb)
mouth 8 (noun,verb,idiom)
pipe 8 (noun,verb)
please 8 (adverb,verb,idiom)
seat 8 (noun,verb)
stable 8 (noun,verb)
storm 8 (noun,verb,idiom)
team 8 (noun,verb,adjective)
amazing 7 (adjective,verb)
bat 7 (noun,verb)
beach 7 (noun,verb)
blank 7 (noun,verb,adjective)
busy 7 (adjective,verb)
catch 7 (noun,verb)
chain 7 (noun,verb)
cream 7 (noun,verb,adjective)
crew 7 (noun,verb)
detail 7 (noun,verb,idiom)
detailed 7 (past,verb)
interview 7 (noun,verb)
kid 7 (noun,verb,adjective)
mark 7 (noun,verb,idiom)
match 7 (noun,verb)
pain 7 (noun,verb,idiom)
pleasure 7 (noun,verb)
score 7 (noun,verb,idiom)
screw 7 (noun,verb,idiom)
sex 7 (noun,verb,idiom)
sharp 7 (adjective,verb,adverb)
shop 7 (noun,verb,interjection)
shower 7 (noun,verb,idiom)
suit 7 (noun,verb,idiom)
tone 7 (noun,verb)
window 7 (noun,verb)
wise 7 (adjective,verb,idiom)
band 6 (noun,verb)
block 6 (noun,verb)
bone 6 (noun,verb,adverb)
calendar 6 (noun,verb)
cap 6 (noun,verb)
coat 6 (noun,verb)
contest 6 (noun,verb)
court 6 (noun,verb,idiom)
cup 6 (noun,verb)
district 6 (noun,verb)
finger 6 (noun,verb,idiom)
garage 6 (noun,verb)
guarantee 6 (noun,verb)
hole 6 (noun,verb,idiom)
hook 6 (noun,verb,idiom)
implement 6 (noun,verb)
layer 6 (noun,verb)
lecture 6 (noun,verb)
lie 6 (noun,verb,idiom)
married 6 (past,verb,adjective)
narrow 6 (adjective,verb,noun)
nose 6 (noun,verb,idiom)
partner 6 (noun,verb)
profile 6 (noun,verb)
respect 6 (noun,verb)
rice 6 (noun,verb)
schedule 6 (noun,verb)
telephone 6 (noun,verb)
tip 6 (noun,verb)
bag 5 (noun,verb)
battle 5 (noun,verb)
bed 5 (noun,verb)
bill 5 (noun,verb)
bother 5 (noun,verb)
cake 5 (noun,verb)
code 5 (noun,verb)
curve 5 (noun,verb,idiom)
dimension 5 (noun,verb)
ease 5 (noun,verb)
farm 5 (noun,verb,idiom)
fight 5 (noun,verb)
gap 5 (noun,verb)
grade 5 (noun,verb)
horse 5 (noun,verb,adjective)
host 5 (noun,verb)
husband 5 (noun,verb)
loan 5 (noun,verb,idiom)
mistake 5 (noun,verb,idiom)
nail 5 (noun,verb,idiom)
noise 5 (noun,verb)
occasion 5 (noun,verb,idiom)
package 5 (noun,verb)
pause 5 (noun,verb,idiom)
phrase 5 (noun,verb)
race 5 (noun,verb)
sand 5 (noun,verb,idiom)
sentence 5 (noun,verb)
shoulder 5 (noun,verb,idiom)
smoke 5 (noun,verb,idiom)
stomach 5 (noun,verb)
string 5 (noun,verb,idiom)
surprised 5 (past,verb)
towel 5 (noun,verb)
vacation 5 (noun,verb)
wheel 5 (noun,verb,idiom)
arm 4 (noun,verb)
associate 4 (noun,verb,adjective)
bet 4 (noun,verb)
blow 4 (noun,verb)
border 4 (noun,verb)
branch 4 (noun,verb)
breast 4 (noun,verb)
buddy 4 (noun,verb)
bunch 4 (noun,verb)
chip 4 (noun,verb)
coach 4 (noun,verb,adverb)
cross 4 (noun,verb,adjective)
document 4 (noun,verb)
draft 4 (noun,verb,adjective)
dust 4 (noun,verb)
floor 4 (noun,verb)
golf 4 (noun,verb)
habit 4 (noun,verb)
iron 4 (noun,verb)
judge 4 (noun,verb)
knife 4 (noun,verb)
landscape 4 (noun,verb)
league 4 (noun,verb)
mail 4 (noun,verb)
mess 4 (noun,verb)
parent 4 (noun,verb)
pattern 4 (noun,verb)
pin 4 (noun,verb)
pool 4 (noun,verb)
pound 4 (noun,verb)
request 4 (noun,verb)
salary 4 (noun,verb)
shame 4 (noun,verb)
shelter 4 (noun,verb)
shoe 4 (noun,verb)
tackle 4 (noun,verb)
tank 4 (noun,verb)
trust 4 (noun,verb)
assist 3 (noun,verb)
bake 3 (noun,verb)
bar 3 (noun,verb,preposition)
bell 3 (noun,verb)
bike 3 (noun,verb)
blame 3 (noun,verb)
brick 3 (noun,verb)
chair 3 (noun,verb)
closet 3 (noun,verb,adjective)
clue 3 (noun,verb)
collar 3 (noun,verb)
comment 3 (noun,verb)
conference 3 (noun,verb)
devil 3 (noun,verb)
diet 3 (noun,verb)
fear 3 (noun,verb)
fuel 3 (noun,verb)
glove 3 (noun,verb)
jacket 3 (noun,verb)
lunch 3 (noun,verb)
monitor 3 (noun,verb)
mortgage 3 (noun,verb)
nurse 3 (noun,verb)
pace 3 (noun,verb,preposition)
panic 3 (noun,verb)
peak 3 (noun,verb,adjective)
provided 3 (past,verb)
reward 3 (noun,verb)
row 3 (noun,verb)
sandwich 3 (noun,verb)
shock 3 (noun,verb)
spite 3 (noun,verb)
spray 3 (noun,verb)
surprise 3 (noun,verb)
till 3 (noun,verb)
transition 3 (noun,verb)
weekend 3 (noun,verb)
yard 3 (noun,verb)
alarm 2 (noun,verb)
bend 2 (noun,verb)
bicycle 2 (noun,verb)
bite 2 (noun,verb)
blind 2 (noun,verb,adjective)
bottle 2 (noun,verb)
cable 2 (noun,verb)
candle 2 (noun,verb)
clerk 2 (noun,verb)
cloud 2 (noun,verb)
concert 2 (noun,verb)
counter 2 (noun,verb,adverb)
dirty 2 (adjective,verb)
flower 2 (noun,verb)
grandfather 2 (noun,verb)
harm 2 (noun,verb)
knee 2 (noun,verb)
lawyer 2 (noun,verb)
load 2 (noun,verb)
loose 2 (adjective,verb)
mirror 2 (noun,verb)
neck 2 (noun,verb)
pension 2 (noun,verb)
plate 2 (noun,verb)
pleased 2 (past,verb)
proposed 2 (past,verb)
ruin 2 (noun,verb)
ship 2 (noun,verb)
skirt 2 (noun,verb)
slice 2 (noun,verb)
snow 2 (noun,verb)
stroke 2 (noun,verb)
switch 2 (noun,verb)
tired 2 (past,verb)
trash 2 (noun,verb)
tune 2 (noun,verb)
worried 2 (past,verb)
zone 2 (noun,verb)
anger 1 (noun,verb)
award 1 (noun,verb)
bid 1 (noun,verb)
boot 1 (noun,verb)
bug 1 (noun,verb)
camp 1 (noun,verb,adjective)
candy 1 (noun,verb)
carpet 1 (noun,verb)
cat 1 (noun,verb)
champion 1 (noun,verb)
channel 1 (noun,verb)
clock 1 (noun,verb)
comfort 1 (noun,verb)
cow 1 (noun,verb)
crack 1 (noun,verb,adjective)
disappointed 1 (past,verb)
empty 1 (adjective,verb,noun)
engineer 1 (noun,verb)
entrance 1 (noun,verb)
fault 1 (noun,verb)
grass 1 (noun,verb)
guy 1 (noun,verb)
highlight 1 (noun,verb)
island 1 (noun,verb)
joke 1 (noun,verb)
jury 1 (noun,verb,adjective)
leg 1 (noun,verb)
lip 1 (noun,verb)
mate 1 (noun,verb)
nerve 1 (noun,verb)
passage 1 (noun,verb)
pen 1 (noun,verb)
pride 1 (noun,verb)
priest 1 (noun,verb)
promise 1 (noun,verb)
resort 1 (noun,verb)
ring 1 (noun,verb)
roof 1 (noun,verb)
rope 1 (noun,verb)
sail 1 (noun,verb)
scheme 1 (noun,verb)
script 1 (noun,verb)
slight 1 (adjective,verb,noun)
smart 1 (adjective,verb,noun)
sock 1 (noun,verb)
station 1 (noun,verb)
toe 1 (noun,verb)
tower 1 (noun,verb)
truck 1 (noun,verb)
witness 1 (noun,verb)

ข้อมูลจาก: talkenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...