9 ทักษะที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง และ 6 ทักษะที่นายจ้างไม่ได้ให้ความสนใจ

เรื่องทักษะและความสามารถต่างๆ นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่าคนไหนเหมาะจะถูกเลือกมาทำงานในบริษัทต่างๆ โดยล่าสุด Bloomberg Business ก็ได้ทำแบบสำรวจโดยสัมภาษณ์ข้อมูลบริษัทต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสรุปได้ดังนี้ครับ

 

881

 

ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และเป็นที่ต้องการ

– Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
– Creative Problem Solving (การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)
– Leadership Skills (ภาวะผู้นำ)
– Communication Skills (ความสามารถในการสื่อสาร)

 

ทักษะที่คนจำนวนมากมี และเป็นที่ต้องการ

– Analytical Thinking (การคิดวิเคราะห์)
– Ability to work collaboratively (การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
– ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ
– Industry-related work experience (ประสบการณ์ในสายงานเดียวกัน)
– Adaptability (การประยุกต์)

 

ทักษะที่คนจำนวนมากมี แต่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ

– Initiative / Risk-taking (ความคิดริเริ่ม)
– Decision making (การตัดสินใจ)
– Global mindset (ทัศนคติแบบสากล)
– Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการ)
– Quantitative skills (ทักษะเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข)
– Motivation / Drive (ความมุมานะ)

ข้อมูลจาก: jobsugoi

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...