มารู้จัก “55 สำนวนภาษาอังกฤษ” เรียนรู้เอาไว้ได้ใช้แน่นอน!!

การเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์แล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ idioms หรือสำนวนนั่นเอง เพื่อที่จะได้เข้าใจเวลาคนต่างชาติพูด หรือเพื่อที่ว่าเราจะสามารถพูดได้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดนั่นเองครับ

 

120hourpremierfrombrochure

 

A great deal – จำนวนมาก มากมาย
We’ve heard a great deal about you.

A piece of cake – ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
It’s easier than I thought. It’s a piece of cake.

After all – อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
But after all, they are our children.

Around the corner – อยู่ใกล้ๆ อยู่ไม่ไกล ใกล้เข้ามาแล้ว
The examination is right around the corner.

As a matter of fact – อันที่จริง ตามที่จริง จริงๆ แล้ว
As a matter of fact, l don´t like them either.

Ask for trouble – หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว แส่หาเรื่อง
We are asking for trouble if we miss another class.

Be in the same boat – ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเหมือนกัน
We suddenly found ourselves in the same boat.

Be my guest – ตามสบายเลย เชิญตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ
If you wanna just me, be my guest.

Be out of order – เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไม่เป็นระเบียบ
Your idea is out of order.

Better than nothing – ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
Maybe it’s not as good as the first, but it’s better than nothing.

Break a promise – ผิดสัญญา ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามสัญญา
I told you, I never break a promise.

Calm down – สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ ทำให้สงบ
Why don’t you just calm down?

Catch up with – ตามทัน ไล่ทัน พบ
I’ll catch up with you later.

Cope with – จัดการกับ รับมือกับ
How do you cope with loneliness?

Cross the line – ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน
You’re starting to cross the line.

Day in and day out – ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด
I have to answer the phone day in and day out.

Every now and again – เป็นครั้งคราว
It’s good to be lonely every now and again.

Every now and then – เป็นครั้งคราว
Every now and then I go to town and spend lots of money.

From now on – จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป
From now on I’m not gonna do anything I don’t like.

From time to time – บางครั้ง
You’ll hear that from time to time.

Go for a walk – เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว
Let’s go for a walk in the wood.

Hang out – ออกไปข้างนอก ออกไปสังสรรค์
She does not want me to hang out with her.

Have a good time – สนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ
I hope you have a good time at the beach.

Hold one’s ground – ยึดมั่นอยู่ที่เดิม ไม่ถอย ตั้งรับ ตั้งมั่น รักษาสถานะไว้
If you hold your ground, then you might have a chance.

Keep an eye on – เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู
Keep an eye on the baby, please.

Keep away from – อยู่ห่างจาก หลีกหนีจาก หลีกเลี่ยงจาก
Keep away from the doors and windows.

Keep in touch – ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด
Remember to keep in touch when you are aways.

Keep one’s eye on – เฝ้าดู เฝ้ามอง จัดตาดู
I’m keeping my eye on you.

Keep one’s word – รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้
I always keep my word.

Lose one’s temper – อารมณ์เสีย เสียอารมณ์ โกรธ ขุ่นเคือง
I promise! I’ll never lose my temper again!

Lose sight of – ลืม ลืม(วัตถุประสงค์) ไม่เห็น มองไม่เห็น
I must not lose sight of my mission.

Make a promise – ให้สัญญา ทำสัญญา
I want you to make me a promise.

Move away from – ผละจากไป ออกจาก ถอยออกจาก
Everyone, move away from the windows!

On behalf of – ในนามของ (ทำบางสิ่ง)ในนามของ
I’m happy to deliver a statement on behalf of the company.

Once in a while – นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว
l still think about her once in a while.

Pave the way – ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง
This will pave the way for future success.

Piss off – ไปให้พ้น ไปให้ไกลๆ เลยไป (พูดเนื่องจากมีน้ำโห) (เป็นคำไม่สุภาพ)
Piss off! Don’t come near me again.

Put off – เลื่อนออกไป ยืดเวลาออกไป แก้ตัว ถอด(เสื้อผ้า)ออก
I’ll call him to put off my appointments till noon.

Put pressure on – กดดัน บีบบังคับ
You put too much pressure on yourself.

Put up with – อดทน ทน ทำใจ
Why do you put up with it? You could do better.

Run out of – หมด ขาด ร่อยหรอ
We’re going to run out of fuel in 90 minutes.

Shed (some) light on – เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่าย
Can anyone help me shed some light on this question?

Sooner or later – ไม่ช้าก็เร็ว
Sooner or later you’re gonna have to face the fact.

Stay in touch – ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันเสมอ ส่งข่าวถึงกัน ยังติดต่อกันอยู่
Please don’t stay in touch.

Step outside – ก้าวออกไปข้างนอก ออกมาข้างนอก
Could you step outside for a minute, please?

Take into account – คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
There’s one thing you haven’t taken into account.

Take part – มีส่วนร่วม
I won’t take any part in this.

Talk behind one’s back – พูดลับหลัง พูดนินทา
People are gonna talk behind your back.

Talk (something) over – ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห็น พิจารณากัน
Why don’t we have a seat and talk it over.

Tie the knot – แต่งงาน
You’re sure you want to tie the knot?

Throw (some) light on – เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
He tried to throw some light on the situation.

To some extent – มีอยู่บ้าง พอประมาณ ในระดับหนึ่ง ค่อนข้างจะ
I agree with your opinion to some extent.

Turn one’s back on – ไม่สนใจ เพิกเฉย ละทิ้ง
You have to turn your back on that nonsense.

Wash one’s hands of – ล้างมือจากวงการ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ถอนตัวออก
I wash my hands of this whole situation!

Watch your mouth – ระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมายเดียวกับ Watch your tongue
Hey, watch you mouth! Don’t talk that way.

อย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษกันเยอะๆนะครับ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...