100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ “พบบ่อยมากที่สุด” ในข้อสอบ TOEFL

เพื่อนๆคนไหนที่เตรียมตัวสอบ TOEFL บทความนี้ผมก็มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากเกี่ยวกับ 100 คำศัทพ์ที่พบบ่อยมากที่สุดในข้อสอบ TOEFL” เป็นคำศัพท์ที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะครับ เอาเป็นว่าเราไปเรียนรู้คำศัพท์ทั้ง 100 คำพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ^^

 

TOEFL10

 

abyss		hole so deep as to appear bottomless
acquiesce	agree, accept without protest
affable		polite and friendly, easy to talk to
affliction	distress, suffering
affluent	wealthy, abundant
agitate		move, shake, stir up
ambiguous	having more then one meaning
annex		take possession of
aqueous		of or like water
arduous		demanding great effort, strenuous
aroma		quality or surrounding atmosphere considered typical
atone		make repayment
avarice		greed
bellicose	inclined to fighting
calisthenics	exercises to develop strong bodies
captor		person who takes smb captive
concoct		invent, prepare by mixing together
dangle		hand or swing loosely
deprive		take away from, prevent from using
diligent	hard-working
disrobe		undress
docile		easily trained or controlled
doleful		dismal, mourful
drought		a long period of dry weather
dubious		feeling doubt
dumbfound	astonish
efface		rub or wipe out, obliterate
elucidate	to make understandable
enchant		charm, delight
endeavor	to make an effort, to try very hard
endorse		approve, support a claim or statement
enthral		take the whole attention, enslave
exploit		to use for selfish advantage or profit
extensive	far-reaching
extol		to praise highly
flimsy		lacking solidarity, strength
fraud		a fault, a deception
gaudy		too bright and showy
ghastly		death-like, pale and ill
grumble		to complain
harass		worry, trouble
heretic		very busy; active
impediment	smth that hinders (esp in speech)
indigenous	native
insatiate	never satisfied
intrepid	fearless
irate		angry
jeopardy	danger
leash		control
loafer		an idle, lazy person
lucrative	profitable
lustrous	bright; shining
malign		to slander
meddle		to interfere, to intrude
mend		to repair
mirth		being merry and happy
nausea		feeling of sickness
neglect		pay no attention to
nocturnal	of or in the night
obese		very fat
obsolete	no longer useful, outdated
perch		take up a high position
pervade		spread through every part of
petulant	unreasonably impatient or irritable
pillage		plunder (esp in war)
presumptuous	too bold or self-confident
quashed 	annuled
quenching	satisfy, put an end to, put out
refurbished	make clean, as if like new
rejoicing	happiness, joy
reticent	in the habit of saying little
reverberate	be sent back, again and again
rigor		sternness, strictness, severe conditions
rotundity	state of being round
salvage		the saving of property from loss
scattered	not situated together
shatter		to break into many pieces
shunned		avoided, kept away from
sketchy		shortly, roughly, quickly
sporadic	happening from time to time
stifled		suppressed, kept back
strive		to make great efforts, to struggle
subsequent	following
succumb		yield, die
taciturn	unspoken, silent
tantalize	raise hopes that cannot be realized
tentative	uncertain, probable
torpid		dull and slow
treacherous	not to be trusted, perfidious
tremor		thrill
tyro		a beginner
uproar		noise and excitement
vanity		a foolish pride
vehemence	forcefulness; intensity; conviction
vigilance	watchfulness
vindicate	prove the truth
voluptuous	arousing sensual pleasures
wan		looking ill, not bright
wile		a trick
wrinkle		make small lines (eg forehead)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...