แบบฝึกหัดเรื่อง “Present Perfect Tense” ลองเอาไปฝึกทำกันนะจ๊ะ

Present Perfect (ปัจจุบันสมบูรณ์) เป็นอีกหนึ่ง tense ที่ถือได้ว่าสร้างความงงงวยให้กับคนที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้พอสมควรเลยหล่ะครับ

 

เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ tense นี้ ผมก็มีแบบฝึกหัด present perfect tense เอามาให้เพื่อนๆได้ฝึกทำกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยครับ

 

the-present-perfect

 

Present Perfect Exercise 1: Conjugate the Verbs

 1. Sheila _____ (not live) in this country for a very long time. She _____ (have) problems with the language since she arrived.
 2. How long _____ they _____ (employ) Peter in his position? He _____  (not be) with the company for a very long time.
 3. _____ he ever _____ (fly) in a rocket to the moon? Of course he _______ never ______ (be) on a rocket! He’s not an astronaut.
 4. I’m afraid I ______ already _____ (eat) lunch, but I’m tired. ______ you _____ (have) a cup of coffee yet?
 5. My father _____ (wear) that jacket for more than twenty years. He ______ (not take) it off since last week!
 6. Alice _______ (be invite) to the party yet. ______ you ______ (ask) her?
 7. The policeman _____ (ride) his horse for over ten years. They _____ (be) together for a very long time.
 8. I ______ just ______ (go) to the bank, so I have some money. ______ they _____ (eat) yet?
 9. Peter _____ (not study) Russian for very long. I don’t think he ______ (speak) a word of the language outside the classroom.
 10. Either my brother or I _______ (leave) the computer at home, or _____ you _____ (see) it?
 11. Mary ______ always _____ (want) to live abroad. In fact, she _____ (be) a resident of Ireland for two years.
 12. Jane _____ (not know) him for very long. They ______ (date) for only three weeks.
 13. ______ you ever ______ (feel) as much in love as Mary _____ (demonstrate) these past few weeks with her new husband?
 14. The mayor ______ (give) a new order to close the city down because the government _____ (be worried) about crime for a long time.
 1. I ______ often _____ (wonder) whether he ______ (prepare) enough for his life as a emergency doctor.
 2. How long _____ John ______ (hope) to become engaged with Susan? I know they ______ (be in love) for a very long time.
 3. My dog ______ (not be wash) in a long time. I need to take him to the groomers. He ______ (begin) to stink!
 4. Peter says she ______ (prepare) well for the test. I know she ______ (study) every day for the past three weeks.
 5. The boys ______ (not be) in trouble for almost two weeks. I can’t believe it!
 6. I _____ (believe) in the power of positive thinking since I got into an accident twenty years ago.

 

Present Perfect Exercise 2: Put the Sentences Together

Put the following words into the correct order and write sentences or questions using the present perfect tense. You may need to provide a few words to complete the sentences.

 1. long / be able  / Greek / you / how / speak ?
 2. 2010 / not / write / mother / letter / she / since
 3. never / they / vacation / go / Hawaii
 4. just / eat / Tom / breakfast / be / not / hungry / so
 5. want / you / ever / move / country / foreign / begin / and / again / ?
 6. drive / not / Annie / car / ten years / for
 7. Alex / often / Rome / be / how / ?
 8. already / you / finish / homework / ?
 9. she / examine / not / yet / subject
 10. over / for / wear / shoes / ten / they / years

 

Answers Present Perfect Exercise 1

 1. hasn’t lived / has had
 2. have they employed / hasn’t been
 3. Has he ever flown / has never been
 4. have already  eaten / Have you had
 5. has worn / hasn’t taken
 6. hasn’t been invited / have you asked
 7. has ridden / have been
 8. have just gone / Have they eaten
 9. hasn’t studied / has spoken
 10. have left / have you seen
 11. has always wanted / has been
 12. hasn’t known / have dated
 13. have you ever felt / has demonstrated
 14. has given / has been worried
 15. have often wondered / has prepared
 16. has John hoped / have been in love
 17. hasn’t been washed / has begun
 18. has prepared / has studied
 19. haven’t been
 20. have believed

 

Answers Present Perfect Exercise 2

 1. How long have you been able to speak Greek?
 2. She hasn’t written her mother a letter since 2010.
 3. They have never gone on vacation to Hawaii.
 4. Tom has just eaten breakfast, so he isn’t hungry.
 5. Have you ever moved to a foreign country to begin again?
 6. Annie hasn’t driven a car for ten years.
 7. How often has Alex been to Rome?
 8. Have you already finished your homework?
 9. She hasn’t examined that subject yet.
 10. They have worn those shoes for over ten years.

ภาพจาก: english-ch

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...