พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยโครงสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน จะสามารถช่วยให้งานเขียนของเพื่อนๆดูมีความเป็นมืออาชีพ และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

 

เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่า โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันนั้นสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างไร บทความผมก็เลยมี ตัวอย่างโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่างๆ” มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันครับ

man-writing-books

 

Showing Opposition or Contrasting

Coordinating Conjunction
The musical was excellent, but / yet we felt it was too long.

Subordinating Conjunction
Though / Although / Even though we felt the musical was too long, it was excellent.
The musical was excellent although / even though / though we felt it was too long.

Conjunctive Adverb / Linking Words
The musical was excellent. However, / On the other hand, / In contrast, we felt it was too long.

Preposition
Despite / In spite of the musical’s length, we felt it was excellent.
The musical was excellent in spite of / despite its length.

 

Showing a Result

Coordinating Conjunction
The students needed to improve their writing skills, so they took English composition.

Subordinating Conjunction
The students took English composition so that they could improve their writing skills.

Conjunctive Adverb / Linking Words
The students took English composition. Consequently, / As a result, / Therefore, they improved their writing skills.

 

Providing the Reason

Coordinating Conjunction
Our CEO decided to close the factory in Taiwan, for it hasn’t been making a profit.

Subordinating Conjunction
Our CEO decided to close the factory in Taiwan because / since / as it wasn’t making money.
As / Because / Since the factory wasn’t making money, our CEO decided to close it.
Due to / Because of / As a result of the factory losing money, our CEO decided to close it.
Our CEO decided to close the factory in Taiwan due to / because of / as a result of its losing money.

 

Providing Additional Information

Coordinating Conjunction
The car gets good mileage, and it has an excellent guarantee.

Subordinating Conjunction
Just as the car gets good mileage, it has an excellent guarantee.
The car gets good mileage. Also, / In addition, / Moreover, it has an excellent guarantee.

 

Stating Conditions

Coordinating Conjunction
Come to the presentation, or you might have problems on the test.

Subordinating Conjunction
Unless you come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test unless you come to the presentation.
If you don’t come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test if you don’t come to the presentation.

Conjunctive Adverb / Linking Words
Come to the presentation. Otherwise, you might have problems on the test.

 

Giving Examples

Conjunctive Adverb / Linking Words
Alison likes all kinds of sweets. For example, she loves cake and cookies.

Preposition
Alison likes all kinds of sweets such as / like cake and cookies.

 

Stating When Something Happened

Coordinating Conjunction
The construction company finished the building, and the grand opening celebration was held.

Subordinating Conjunction
After / When / As soon as the construction company finished the building, the grand opening celebration was held.
The grand opening celebration was held after / when / as soon as the construction company finished the building.
Before the grand opening celebration was held, the construction company finished the building.
The construction company finished the building before the grand opening celebration was held.

Conjunctive Adverb / Linking Words
First, the construction company finished the building. Second, / Next, / After that, the grand opening celebration was held.

Preposition
Upon / After finishing the building, the grand opening celebration was held.

ข้อมูลจาก: About

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...