“Homophones” หรือคำพ้องเสียงจำนวน 441 เสียงใน British English

Homophones หากแปลเป็นภาษาไทยก็คือ คำพ้องเสียงนั่นเอง เป็นคำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีตัวสะกด และความหมายต่างกัน ซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่มากมายหลายคำด้วยกัน

 

และในวันนี้ผมก็ได้ยกคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษมาให้จำนวน 441 เสียงด้วยกัน แต่ว่าจะเป็น British English นะครับ เนื่องจากบริทัชและอเมริกันจะออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเอง

 

homophones

 

 1. accessary, accessory
 2. ad, add
 3. ail, ale
 4. air, heir
 5. aisle, I’ll, isle
 6. all, awl
 7. allowed, aloud
 8. alms, arms
 9. altar, alter
 10. arc, ark
 11. aren’t, aunt
 12. ate, eight
 13. auger, augur
 14. auk, orc
 15. aural, oral
 16. away, aweigh
 17. awe, oar, or, ore
 18. axel, axle
 19. aye, eye, I
 20. bail, bale
 21. bait, bate
 22. baize, bays
 23. bald, bawled
 24. ball, bawl
 25. band, banned
 26. bard, barred
 27. bare, bear
 28. bark, barque
 29. baron, barren
 30. base, bass
 31. bay, bey
 32. bazaar, bizarre
 33. be, bee
 34. beach, beech
 35. bean, been
 36. beat, beet
 37. beau, bow
 38. beer, bier
 39. bel, bell, belle
 40. berry, bury
 41. berth, birth
 42. bight, bite, byte
 43. billed, build
 44. bitten, bittern
 45. blew, blue
 46. bloc, block
 47. boar, bore
 48. board, bored
 49. boarder, border
 50. bold, bowled
 51. boos, booze
 52. born, borne
 53. bough, bow
 54. boy, buoy
 55. brae, bray
 56. braid, brayed
 57. braise, brays, braze
 58. brake, break
 59. bread, bred
 60. brews, bruise
 61. bridal, bridle
 62. broach, brooch
 63. bur, burr
 64. but, butt
 65. buy, by, bye
 66. buyer, byre
 67. calendar, calender
 68. call, caul
 69. canvas, canvass
 70. cast, caste
 71. caster, castor
 72. caught, court
 73. caw, core, corps
 74. cede, seed
 75. ceiling, sealing
 76. cell, sell
 77. censer, censor, sensor
 78. cent, scent, sent
 79. cereal, serial
 80. cheap, cheep
 81. check, cheque
 82. choir, quire
 83. chord, cord
 84. cite, sight, site
 85. clack, claque
 86. clew, clue
 87. climb, clime
 88. close, cloze
 89. coal, kohl
 90. coarse, course
 91. coign, coin
 92. colonel, kernel
 93. complacent, complaisant
 94. complement, compliment
 95. coo, coup
 96. cops, copse
 97. council, counsel
 98. cousin, cozen
 99. creak, creek
 100. crews, cruise
 101. cue, kyu, queue
 102. curb, kerb
 103. currant, current
 104. cymbol, symbol
 105. dam, damn
 106. days, daze
 107. dear, deer
 108. descent, dissent
 109. desert, dessert
 110. deviser, divisor
 111. dew, due
 112. die, dye
 113. discreet, discrete
 114. doe, doh, dough
 115. done, dun
 116. douse, dowse
 117. draft, draught
 118. dual, duel
 119. earn, urn
 120. eery, eyrie
 121. ewe, yew, you
 122. faint, feint
 123. fah, far
 124. fair, fare
 125. farther, father
 126. fate, fête
 127. faun, fawn
 128. fay, fey
 129. faze, phase
 130. feat, feet
 131. ferrule, ferule
 132. few, phew
 133. fie, phi
 134. file, phial
 135. find, fined
 136. fir, fur
 137. fizz, phiz
 138. flair, flare
 139. flaw, floor
 140. flea, flee
 141. flex, flecks
 142. flew, flu, flue
 143. floe, flow
 144. flour, flower
 145. foaled, fold
 146. for, fore, four
 147. foreword, forward
 148. fort, fought
 149. forth, fourth
 150. foul, fowl
 151. franc, frank
 152. freeze, frieze
 153. friar, fryer
 154. furs, furze
 155. gait, gate
 156. galipot, gallipot
 157. gallop, galop
 158. gamble, gambol
 159. gays, gaze
 160. genes, jeans
 161. gild, guild
 162. gilt, guilt
 163. giro, gyro
 164. gnaw, nor
 165. gneiss, nice
 166. gorilla, guerilla
 167. grate, great
 168. greave, grieve
 169. greys, graze
 170. grisly, grizzly
 171. groan, grown
 172. guessed, guest
 173. hail, hale
 174. hair, hare
 175. hall, haul
 176. hangar, hanger
 177. hart, heart
 178. haw, hoar, whore
 179. hay, hey
 180. heal, heel, he’ll
 181. hear, here
 182. heard, herd
 183. he’d, heed
 184. heroin, heroine
 185. hew, hue
 186. hi, high
 187. higher, hire
 188. him, hymn
 189. ho, hoe
 190. hoard, horde
 191. hoarse, horse
 192. holey, holy, wholly
 193. hour, our
 194. idle, idol
 195. in, inn
 196. indict, indite
 197. it’s, its
 198. jewel, joule
 199. key, quay
 200. knave, nave
 201. knead, need
 202. knew, new
 203. knight, night
 204. knit, nit
 205. knob, nob
 206. knock, nock
 207. knot, not
 208. know, no
 209. knows, nose
 210. laager, lager
 211. lac, lack
 212. lade, laid
 213. lain, lane
 214. lam, lamb
 215. laps, lapse
 216. larva, lava
 217. lase, laze
 218. law, lore
 219. lay, ley
 220. lea, lee
 1. leach, leech
 2. lead, led
 3. leak, leek
 4. lean, lien
 5. lessen, lesson
 6. levee, levy
 7. liar, lyre
 8. licence, license
 9. licker, liquor
 10. lie, lye
 11. lieu, loo
 12. links, lynx
 13. lo, low
 14. load, lode
 15. loan, lone
 16. locks, lox
 17. loop, loupe
 18. loot, lute
 19. made, maid
 20. mail, male
 21. main, mane
 22. maize, maze
 23. mall, maul
 24. manna, manner
 25. mantel, mantle
 26. mare, mayor
 27. mark, marque
 28. marshal, martial
 29. marten, martin
 30. mask, masque
 31. maw, more
 32. me, mi
 33. mean, mien
 34. meat, meet, mete
 35. medal, meddle
 36. metal, mettle
 37. meter, metre
 38. might, mite
 39. miner, minor, mynah
 40. mind, mined
 41. missed, mist
 42. moat, mote
 43. mode, mowed
 44. moor, more
 45. moose, mousse
 46. morning, mourning
 47. muscle, mussel
 48. naval, navel
 49. nay, neigh
 50. nigh, nye
 51. none, nun
 52. od, odd
 53. ode, owed
 54. oh, owe
 55. one, won
 56. packed, pact
 57. packs, pax
 58. pail, pale
 59. pain, pane
 60. pair, pare, pear
 61. palate, palette, pallet
 62. pascal, paschal
 63. paten, patten, pattern
 64. pause, paws, pores, pours
 65. pawn, porn
 66. pea, pee
 67. peace, piece
 68. peak, peek, peke, pique
 69. peal, peel
 70. pearl, purl
 71. pedal, peddle
 72. peer, pier
 73. pi, pie
 74. pica, pika
 75. place, plaice
 76. plain, plane
 77. pleas, please
 78. plum, plumb
 79. pole, poll
 80. poof, pouffe
 81. practice, practise
 82. praise, prays, preys
 83. principal, principle
 84. profit, prophet
 85. quarts, quartz
 86. quean, queen
 87. rain, reign, rein
 88. raise, rays, raze
 89. rap, wrap
 90. raw, roar
 91. read, reed
 92. read, red
 93. real, reel
 94. reek, wreak
 95. rest, wrest
 96. retch, wretch
 97. review, revue
 98. rheum, room
 99. right, rite, wright, write
 100. ring, wring
 101. road, rode
 102. roe, row
 103. role, roll
 104. roo, roux, rue
 105. rood, rude
 106. root, route
 107. rose, rows
 108. rota, rotor
 109. rote, wrote
 110. rough, ruff
 111. rouse, rows
 112. rung, wrung
 113. rye, wry
 114. saver, savour
 115. spade, spayed
 116. sale, sail
 117. sane, seine
 118. satire, satyr
 119. sauce, source
 120. saw, soar, sore
 121. scene, seen
 122. scull, skull
 123. sea, see
 124. seam, seem
 125. sear, seer, sere
 126. seas, sees, seize
 127. sew, so, sow
 128. shake, sheikh
 129. shear, sheer
 130. shoe, shoo
 131. sic, sick
 132. side, sighed
 133. sign, sine
 134. sink, synch
 135. slay, sleigh
 136. sloe, slow
 137. sole, soul
 138. some, sum
 139. son, sun
 140. sort, sought
 141. spa, spar
 142. staid, stayed
 143. stair, stare
 144. stake, steak
 145. stalk, stork
 146. stationary, stationery
 147. steal, steel
 148. stile, style
 149. storey, story
 150. straight, strait
 151. sweet, suite
 152. swat, swot
 153. tacks, tax
 154. tale, tail
 155. talk, torque
 156. tare, tear
 157. taught, taut, tort
 158. te, tea, tee
 159. team, teem
 160. tear, tier
 161. teas, tease
 162. terce, terse
 163. tern, turn
 164. there, their, they’re
 165. threw, through
 166. throes, throws
 167. throne, thrown
 168. thyme, time
 169. tic, tick
 170. tide, tied
 171. tire, tyre
 172. to, too, two
 173. toad, toed, towed
 174. told, tolled
 175. tole, toll
 176. ton, tun
 177. tor, tore
 178. tough, tuff
 179. troop, troupe
 180. tuba, tuber
 181. vain, vane, vein
 182. vale, veil
 183. vial, vile
 184. wail, wale, whale
 185. wain, wane
 186. waist, waste
 187. wait, weight
 188. waive, wave
 189. wall, waul
 190. war, wore
 191. ware, wear, where
 192. warn, worn
 193. wart, wort
 194. watt, what
 195. wax, whacks
 196. way, weigh, whey
 197. we, wee, whee
 198. weak, week
 199. we’d, weed
 200. weal, we’ll, wheel
 201. wean, ween
 202. weather, whether
 203. weaver, weever
 204. weir, we’re
 205. were, whirr
 206. wet, whet
 207. wheald, wheeled
 208. which, witch
 209. whig, wig
 210. while, wile
 211. whine, wine
 212. whirl, whorl
 213. whirled, world
 214. whit, wit
 215. white, wight
 216. who’s, whose
 217. woe, whoa
 218. wood, would
 219. yaw, yore, your, you’re
 220. yoke, yolk
 221. you’ll, yule

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...