รวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่สวยงามและไพเราะที่สุด

ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นไปกันอีกนะครับ ซึ่งคำศัพท์ที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ใช่คำที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป แต่จะเจอได้ในบทกวีหรือนิยายนั่นเอง

 

Robert Beard นักเขียนพจนานุกรม ผู้เชี่ยวชาญในด้านคำศัพท์และเขียนกวีนิพนธ์มานานกว่า 40 ปี ได้ทำการค้นคว้าและคัดเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี ความสวยงามและไพเราะมากที่สุด ออกมา 100 คำ เราไปดูกันดีกว่าครับ ว่าจะมีคำไหนกันบ้าง

 

Rose

 

Ailurophile  A cat-lover.
Assemblage A gathering.
Becoming Attractive.
Beleaguer To exhaust with attacks.
Brood To think alone.
Bucolic In a lovely rural setting.
Bungalow A small, cozy cottage.
Chatoyant Like a cat’s eye.
Comely Attractive.
Conflate To blend together.
Cynosure A focal point of admiration.
Dalliance A brief love affair.
Demesne Dominion, territory.
Demure Shy and reserved.
Denouement The resolution of a mystery.
Desuetude Disuse.
Desultory Slow, sluggish.
Diaphanous Filmy.
Dissemble Deceive.
Dulcet Sweet, sugary.
Ebullience Bubbling enthusiasm.
Effervescent Bubbly.
Efflorescence Flowering, blooming.
Elision Dropping a sound or syllable in a word.
Elixir A good potion.
Eloquence Beauty and persuasion in speech.
Embrocation Rubbing on a lotion.
Emollient A softener.
Ephemeral Short-lived.
Epiphany A sudden revelation.
Erstwhile At one time, for a time.
Ethereal Gaseous, invisible but detectable.
Evanescent Vanishing quickly, lasting a very short time.
Evocative Suggestive.
Fetching Pretty.
Felicity Pleasantness.
Forbearance Withholding response to provocation.
Fugacious Fleeting.
Furtive Shifty, sneaky.
Gambol To skip or leap about joyfully.
Glamour Beauty.
Gossamer The finest piece of thread, a spider’s silk
Halcyon Happy, sunny, care-free.
Harbinger Messenger with news of the future.
Imbrication Overlapping and forming a regular pattern.
Imbroglio An altercation or complicated situation.
Imbue To infuse, instill.
Incipient Beginning, in an early stage.
Ineffable Unutterable, inexpressible.
Ingénue A naïve young woman.
Inglenook A cozy nook by the hearth.
Insouciance Blithe nonchalance.
Inure To become jaded.
Labyrinthine Twisting and turning.
Lagniappe A special kind of gift.
Lagoon A small gulf or inlet.
Languor Listlessness, inactivity.
Lassitude Weariness, listlessness.
Leisure Free time.
Lilt To move musically or lively.
Lissome Slender and graceful.
Lithe Slender and flexible.
Love Deep affection.
Mellifluous Sweet sounding.
Moiety One of two equal parts.
Mondegreen A slip of the ear.
Murmurous Murmuring.
Nemesis An unconquerable archenemy.
Offing The sea between the horizon and the offshore.
Onomatopoeia A word that sounds like its meaning.
Opulent Lush, luxuriant.
Palimpsest A manuscript written over earlier ones.
Panacea A solution for all problems
Panoply A complete set.
Pastiche An art work combining materials from various sources.
Penumbra A half-shadow.
Petrichor The smell of earth after rain.
Plethora A large quantity.
Propinquity An inclination.
Pyrrhic Successful with heavy losses.
Quintessential Most essential.
Ratatouille A spicy French stew.
Ravel To knit or unknit.
Redolent Fragrant.
Riparian By the bank of a stream.
Ripple A very small wave.
Scintilla A spark or very small thing.
Sempiternal Eternal.
Seraglio Rich, luxurious oriental palace or harem.
Serendipity Finding something nice while looking for something else.
Summery Light, delicate or warm and sunny.
Sumptuous Lush, luxurious.
Surreptitious Secretive, sneaky.
Susquehanna A river in Pennsylvania.
Susurrous Whispering, hissing.
Talisman A good luck charm.
Tintinnabulation Tinkling.
Umbrella Protection from sun or rain.
Untoward Unseemly, inappropriate.
Vestigial In trace amounts.
Wafture Waving.
Wherewithal The means.
Woebegone Sorrowful, downcast.

ข้อมูลจาก: alphadictionary

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...