รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 นี้

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 นี้ครับ

 

jap3

 

ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสาร ระหว่างประเทศ ค่าที่พักและอาหาร ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองครับ

 

ในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นก็คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ขอความร่วมมือโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมับัติเหมาะสม ซึ่งต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในชั้น ม.4 – ม. 5 (อายุ 15 – 18 ปี) โดยนักเรียนที่ถูกคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นนักเรียนจากแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จํานวนโรงเรียนละ 1 คน สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ครับ

 

jp1

 

ในส่วนของการสมัคร ให้กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมติดรูปถ่าย และแนบสําเนาหนังสือเดินทางส่งไป ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เท่านั้นครับ

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Tel: 0 2281 7070
Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...