ประเทศไทยควรจะยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างไร เพื่อให้ได้ผลจริง?!

ปัญหาการศึกษาในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบการศึกษา และยุทธศาสตร์สำคัญที่พวกเขาใช้นั่นก็คือ

 

1) พัฒนาหลักสูตร โดยส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น
2) พัฒนาคุณภาพครู และผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่พื้นที่ยากลำบากที่ยังขาดแคลนครู
3) สร้างโอกาสทางการศึกษา

 

thai-education-english-level2

 

ซึ่งจากผลการสอบ PISA ที่ผ่านมา ทำให้เราพบว่า กุญแจสู่ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาคือ การที่เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงอย่างเท่าเทียมกัน

 

ดังนั้น โอกาสทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก หากมองกลับมาที่ประเทศไทย เราเองก็ศึกษาระบบการศึกษาจากประเทศชั้นนำมาไม่น้อย และก็ยังพยายามนำสูตรปฏิรูปการศึกษาทั้ง 3 กระบวนการมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

 

edu2

 

ซึ่งสิ่งที่เราควรจะทำอย่างเร่งด่วนก็คงเป็นการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กประถมศึกษา เพราะจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2556 พบว่ามีเด็กนักเรียนที่ยังต้องการการพัฒนาทักษะดังกล่าวอีกกว่า 411,346 คน คิดเป็นกว่าร้อยละ 25 ของเด็กที่สำรวจทั้งหมด

 

นอกจากนี้ก็จะต้องมุ่งพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพกระจายไปยังพื้นที่ห่างไกลและยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

edu1

 

ท้ายที่สุดซึ่งสำคัญมากนั่นก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม เพราะปัจจุบันยังมีเด็กไทยวัยเรียนจำนวนกว่า 2-3 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษารวมทั้งยังมีเด็กจำนวนกว่า1-2 ล้านคน ที่พร้อมจะหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันสมควรอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาด้านอื่นๆ อีกมากมายครับ

ข้อมูลจาก: Eduzones
ภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...