GKS 2014 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโทและเอก ที่ประเทศเกาหลีใต้

รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษา 2014 Global Korea Scholarship หรือ GKS เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

 

kr3

 

 

ทุน GKS เป็นทุนเต็มจำนวนภายใต้โครงการ Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนี้ครับ

 

– ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่รับทุน
– ค่าเดินทางโดยสายการบิน ชั้นประหยัด
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 900,000 วอน หรือประมาณ 27,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายสำหรับทำวิจัย จำนวน 210,000 วอน หรือ 6,300 บาท ในสาขามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ต่อภาคเรียน
– ค่าใช้จ่ายจำนวน 240,000 วอน หรือ 73,00 บาท ในสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลศาสตร์ ต่อภาคเรียน
– ค่าตั้งตัวในเกาหลี จำนวน 200,000 วอน หรือ 6,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ 500,000 – 800,000 วอน หรือ 15,000 – 24,000 บาท
– ค่าประกันสุขภาพ 20,000 วอน ต่อเดือน หรือ 600 บาท
– ทุนพิเศษสำหรับผู้สอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีผ่านระดับ 5 ถึง 6 จำนวน 100,000 วิน หรือราว ๆ 3,000 บาทต่อเดือน

 

kr2

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร 
– ข้อมูลส่วนตัว (แนบเอกสาร 1)
– เอกสารแนะนำตัว (แนบเอกสาร 2)
– แผนการเรียน (แนบเอกสาร 3)
– จดหมายรับรอง (แนบเอกสาร 4)
– หนังสือสัญญารับทุน
– แบบประเมินสุขภาพ (แนบเอกสาร 6)
– ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
– ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาโท
– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโท
– สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ถ้ามี
– สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) ถ้ามี
– ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ถ้ามี)
– รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)
– สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานหลังจากได้รับการคัดเลือก
– เอกสารแสดงความเป็นพลเมืองไทยของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น ใบเกิด หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ครับ

 

kr1

 

นอกจากนี้ยังสามารถสมัครได้กับทางมหาวิทยาลัยที่เกาหลีโดยตรง โดยวันสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 6285 646 ต่อ 113 หรือ 02 247 7537 ต่อ 543 หรือที่ tha.mofa.go.k และ bic.moe.go.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
– GKS Graduate Program Guidelines(English-Korean) 2014 
– GKS-Graduate courses FAQ (ENGLISH-KOREAN) 2014 
– GKS Graduate courses University information(English) 2014 
– GKS-Graduate courses REGULATIONS

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...