สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการอ่านหนังสือของคนไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 ว่า คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจที่ผ่านมา

 

read1

 

คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน และนอกเวลาทำงาน ร้อยละ 81.8 โดยผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย ในขณะที่วัยเด็ก มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และต่ำสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ

 

ประเภทของหนังสือที่นิยมอ่านมากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ วารสาร เอกสารประเภทที่ออกเป็นประจำ ในขณะที่นวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น และแบบเรียน ตำราเรียนตามหลักสูตร จะมีผู้อ่านน้อยกว่าร้อยละ 40

 

โดยเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านมากที่สุดคือ ข่าวสาร รองลงมาคือ สารคดี ความรู้ทั่วไป บันเทิง ความรู้วิชาการ

 

read2

 

กลุ่มผู้นิยมการอ่านหนังสือ ได้เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น โดยทำให้หนังสือมีราคาถูกลง ปลูกฝังให้รักการอ่าน ผ่านครอบครัว ให้สถานศึกษารณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มีห้องสมุดมากขึ้น มีมุมอ่านหนังสือในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ และหนังสือควรมีรูปเล่ม และเนื้อหาน่าสนใจหรือใช้ภาษาง่าย ๆ

 

ที่มา: voicetv

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...