สมศ. เผย มหาวิทยาลัย แอบรับอาจารย์จบปริญญาตรี ต้นเหตุทำให้คุณภาพการศึกษาต่ำ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผยว่า พบประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา ที่ได้ยกระดับเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนปริญญาตรี และระดับอุดมศึกษา

 

เนื่องจากพบว่าอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ ยังมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ทั้งที่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่านี้ นี่ก็เป็นตัวสะท้อนปัญหาคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ เพราะคุณภาพอาจารย์นั้นสะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิต

 

sms1

 

ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรต้องปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน และไม่ควรรับผู้จบปริญญาตรีเข้ามาเป็นอาจารย์แล้ว ยกเว้นวิชาที่เป็นวิชาใหม่ ซึ่งยังไม่มีการผลิต

 

ส่วนสถาบันใดมียังมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีอยู่ต้องไปเร่งพัฒนาส่งเสริม อาจารย์ให้ได้วุฒิสูงขึ้น อีกทั้งการเรียนการสอนต้องทำควบคู่ไปกับการทำวิจัย  ไม่ใช่นั่งสอนอย่างเดียวเหมือนครูมัธยม  โดยสถาบันการศึกษาอาจจะกำหนดมาตรฐานของการสอนให้ชัดเจน

 

sms2

 

Credit  http://www.manager.co.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...