รัฐบาลรัสเซีย มอบทุนเรียนต่อในทุก ๆปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

รัฐบาลรัสเซีย มอบทุนการศึกษา Russian Government scholarships จำนวนทั้งสิ้น 58 ทุน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนอบรม ประจำปี 2557 – 2558

โดยทุนทั้ง 58 ทุนนี้ จะแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี 11 ทุน ป.โท 27 ทุน แพทย์ศาสตร์ 4 ทุน ป.เอก 3 ทุน และทุนอบรม 11 ทุนครับ

 

ในส่วนของมูลค่าทุนการศึกษา ผู้รับทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จะได้รับเงินเดือน 800 บาทต่อเดือน ผู้รับทุนปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก จะได้รับเงินเดือน 1,800 บาทต่อเดือน ค่าที่พัก และค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

rus1

 

ผู้สมัครที่ต้องการรับทุน ต้องต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดี หากผู้สมัครไม่มีความรู้ภาษารัสเซีย ต้องไปเรียนปรับภาษาก่อนอีก 1 ปีเต็ม ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริงนะครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีผลการเรียน GPA มากกว่า 3.5 ในระดับการศึกษาล่าสุด
– ผู้สมัครในระดับ ป.ตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และในระดับอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
– เป็นผู้มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ และไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ HIV

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– ใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรชั้นสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน
– สูติบัตร
– บัตรประชาชน
– พาสปอร์ต
– สำเนาทะเบียนบ้าน

 

rus2

 

– ใบสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลครบถ้วน ทั้งภาษาอังกฤษ และรัสเซีย โดยสามารถเลือกมหาวิทยาลัยสูงสุดได้ 6 แห่ง ตามรายชื่อนี้ รายชื่อ 
– สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน
– ใบรับรองแพทย์ ที่รวมผลการตรวจเชื้อ HIV ด้วย และเมื่อได้ผลการตรวจแล้ว ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์ผู้ตรวจโรคยังแพทยสภา นนทบุรี และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรัสเซียด้วย
– สำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดือนมีนาคม 2016 หรือมากกว่า
– รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 8 ใบ

 

โดยสำเนาเอกสารที่จะส่งต้องได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงศุล หรื ศูนย์รับรอง เซ็นทรัลบางนา) และเอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ และรัสเซีย อย่างละ 1 ฉบับ

 

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารเองได้ที่ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ในช่วงเวลา 9.30 น.- 12.00 น. เดือนมีนาคม ในวันที่ 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 เท่านั้นครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 

rus3

 

ที่อยู่สถานทูตรัสเซีย
Legalization Division, 3rd floor
Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Watthana Road, Bangkok 10210

Tel : 0-2575-1056-59   Fax : 0-2575-1054

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...