ตะลึง!! กศน. เปิดผลการสำรวจ พบคนไทยเกือบ 7 ล้านคนอ่านหนังลือไม่ออก

ในปี 2557 นี้ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เริ่มสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชากร จำนวน 37.7 ล้านคน โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 2 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 15-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

read1

 

จากข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า มีประชากร 6.9 ล้านคน คิดเป็น 18% จากจำนวนประชากร 37.7 ล้านคน ที่ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ในขณะที่ประชากร จำนวน 5.9 ล้านคน ถูกจัดอยู่ใน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 อ่านเขียนและคิดคำนวนไม่ได้ หรือได้เล็กน้อยไม่สามารถสื่อสารคำตอบได้
ระดับ 2 พอรู้เรื่องคือ อ่านเขียนคิดคำนวนได้บ้างเพียงเล็กน้อย สื่อสารคำตอบได้บ้าง
ระดับ 3 คือ อ่านเขียนและคิดคำนวณได้และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

 

read3

 

ณ ที่ประชุมเห็นว่า ผลการสำรวจดังกล่าวยังเป็นเพียงการรายงานเบื้องต้น และใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างจึงให้นโยบายว่าให้ กศน.ไปติดตามหลักสูตรรวมทั้งจัดทำแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลต่อไป

 

รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่า เวลานี้ยังขาดแบบทดสอบมาตรฐานที่จะวัดความสามารถในการสื่อสารทั้งของผู้เรียนในช่วงชั้นอื่น ๆ เพราะเวลานี้มีแต่ กศน. ที่ทำการประเมินช่วงชั้นที่ 1 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น

 

read2

 

 

จึงได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อพัฒนาแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเพื่อจะนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานการสื่อสารของคนไทยและต่างประเทศด้วย

 

ที่มา: moneychannel

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...