รัฐบาลออสเตรีย ร่วมมือกับทาง สกอ. เปิดมอบทุนอบรมระยะสั้น ด้านดนตรีคลาสสิค

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ รัฐบาลออสเตรีย มอบทุนการศึกษาด้านดนตรีคลาสสิค สำหรับให้นักศึกษาไทยได้ไปฝึกอบรมในสถาบันของประเทศออสเตรเลีย

 

muc3

 

ประเภทของทุนแบ่งออกได้ดังนี้

1. ทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 2 ทุน
จะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวมถึงค่าครองชีพประมาณ 400 ยูโร

2. ทุนระยะยาว 9 เดือน จำนวน 2 ทุน
ฝึกอบรมที่ University of Music and Performing Arts, Vienna หรือ University of Mozarteum, Salzburg โดยมีค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 940 ยูโร

 

muc1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
– มีสัญชาติไทย
– เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย สาขาดุริยางคศิลป์ (คลาสสิค) ของสถาบันในสังกัด สกอ.
– แสดงการขับร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยม
– หากใช้ภาษาอังกฤษ หรือเยอรมันสื่อสารได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

muc2

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับทุน
– ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1-2 นิ้ว
– เอกสารเสนอชื่อจากสถาบัน ลงนามโดยอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
– ประวัติโดยย่อ (CV)
– รายชื่อเพลงที่เคยเรียน
– CD หรือ DVD บันทึกการแสดงไม่เกิน 30 นาที จำนวน 3 เพลง โดยต้องเป็นเพลงที่ต่างยุคสมัย
– หนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

 

muc4

 

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2557 โดยเอกสารทั้งหมดที่ใช้ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยส่งฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 5 ชุดแนบไปด้วยครับ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ inter.mua.go.th หรือติดต่อคุณกนกพร นุ่มดี ที่อีเมล์ [email protected]

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...