สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบทุนแลกเปลี่ยนอาเซียนให้นักศึกษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมโครงการแลกปลี่ยน เพื่อไปเรียนต่อระยะสั้นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา พร้อมกับลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 วิชา

 

aec2

 

โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อต้องการให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนได้รู้จักกัน มีประสบการณ์ในประเทศต่างๆมากขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคม AEC นั่นเอง

 

โดยผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน แบบเหมาจ่ายราวๆเดือนละ 24,000 บาท ยกเว้นสิงคโปร์ จะมีเงินให้เดือนละ 48,000 บาทครับ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพครับ

 

aec3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
– มีผลการเรียนอย่างน้อย 2.75
– ไปแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่ศึกษา
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET
– มีสุขภาพดีและมีหนังสือรับรองแพทย์ประกอบ

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inter.mua.go.th

 

aec1

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาววรรณี กล่อมละเอียด และนายณพวุฒิ เชาวน์เชฎฐ์
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 0 2610 5402
E-mail: [email protected], [email protected]

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...