น้องๆชั้นมัธยมต้นห้ามพลาด JAA เปิดรับสมัครทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่นอีกรอบแล้ว!!

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้น้องๆที่พลาดการสมัครทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ได้ทำการสมัครกันอีกครั้ง เพื่อสมัครเป็นนักเรียนทุนสมทบรอบใหม่ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557ครับ

 

japan-aviation-academy

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักฐานที่ใช้การสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
5. สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 

japan-aviation-academy2

 

น้องๆที่สนใจ สามารถสมัครภายใน วันที่ 15 มกราคม 2557 ครับ โดยจะมีการสอบในวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ
รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาไทย
รายละเอียดทุนที่ได้รับและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
แบบฟอร์มการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...