Youth Leadership มอบทุนในระดับมัธยม เข้าร่วมอบรมพร้อมเยาวชนอาเซียน

Youth Leadership Program with Southeast Asia หรือ ครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมกับเยาวชนชาติอื่น ๆ ในประเทศอาเซียน

 

aec1

 

จุดประสงค์ของโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศอาเซียน

โดยทุนโครงการนี้จะรับนักเรียนมัธยมจำนวน 5 คน และอาจารย์ 1 คน โดยจะของทุนจะมีระยะเวลา 3 สัปดาห์ครับ

 

aec2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีอายุระหว่าง 15-17 ปี

– มีเวลาเหลืออย่างน้อย 1 ภาคเรียน หลังจากสิ้นสุดโครงการนี้

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี

– ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

 

ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกจากความเป็นผู้นำ ความสนใจในกิจกรรมอาสา ทักษะทางภาษา ผลการเรียน และการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตนและชุมชนครับ

 

aec3

 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ ไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยส่งไปที่

อุษาวดี เกตุพิชัย
ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม (ใบสมัคร SEAYLP)
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 10
เลขที่ 93/1 ถ. วิทยุ
กรุงเทพฯ 10330

 

หรือทางอีเมลล์ที่ [email protected] ระบุที่หัวเรื่องว่า “ใบสมัคร SEAYLP
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...