มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มอบทุนเรียนภาษาจีนในประเทศจีน ให้กว่า 85 ทุน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดโอกาศให้คนที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ เป็นครั้งที่ 10 จำนวนทั้งหมด 85 ทุน ศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ช่วงเดือน สิงหาคม 2557 ครับ

 

CH11

 

 

โดยทุนจะมีมูลค่าประมาณ 400,000 บาท ครอบคลุมค่าที่พัก และค่าเล่าเรียน ในส่วนของค่าตำราที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดพิมพ์เอง ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ ค่าอาหาร ค่าตรวจร่างกาย ค่าจัดสัมนาดูงาน ผู้สมัครจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – เป็นข้าราชการ
 – อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 – จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 – มีพิ้นฐานความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น

 

CH2

 

หลักฐานประกอบการสมัครรับทุน
 – รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
 – ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
 – วุฒิการศึกษาล่าสุด
 – หนังสือรับรองการทำงาน
 – สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

 – แบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมกรอกให้เรียบร้อย ทั้งของการขอรับทุนของสมาคม และฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย
 – สำเนาหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา 1 ใบ

 

CH3

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับทุนการศึกษาที่หน้าสนใจทุนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ยื่นเสนอเรื่องต่อหัวหน้าส่วนราชการของตนได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...