ทุน Quota Scheme เรียนต่อนอร์เวย์ในระดับปริญญาโท ให้กว่า 800 ทุน

รัฐบาลนอร์เวย์ มอบทุน Quota Scheme จำนวนถึง 800 ทุนด้วยกัน สำหรับนักศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาที่สนใจจะเรียนต่อประเทศนอร์เวย์ ในระดับปริญญาโท ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษาหน้าครับ

 

ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดจนจบการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าที่พัก รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หากผลการเรียนอยู่ในระดับดี ก็สามารถขอเพิ่มได้อีกปีละ 1 ครั้งครับ

 

หลังศึกษาจนจบหลักสูตร หากผู้ที่รับทุนเดินทางกลับประเทศของตนทันทีจะไม่ต้องใช้ทุนคืนครับ แต่หากยังพักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ หรือในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด จะต้องคืนเงินให้โครงการ 70% ของมูลค่าทุนทั้งหมดครับ

 

NW1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – สมัครเรียนต่อที่ประเทศนอร์เวย์ ในระดับปริญญาโท  ที่อยู่ใน รายชื่อมหาวิทยาลัย 
 – ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีของตน
 – ต้องอาศัยอยู่ในประเทศของตน ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนสมัครเรียน
 – ต้องมีผลคะแนน TOEFL iBT 60 หรือ IELTS 5.0 ขึ้นไป

 

สำหรับสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น สาขาแพทยศาสตร์ ที่ต้องเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  จะพิจารณาทุนให้เฉพาะผู้สมัครที่ได้เรียนสาขานั้นๆ หรือสาขาใกล้เคียงมาแล้ว 1 ปีจากสถาบันต้นสังกัด และต้องแนบใบ Transcript ของมัธยมปลายมาด้วยครับ

 

NW2

 

ขั้นตอนการสมัคร
 – เช็คว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสัญญาความร่วมมือทางการศึกษา กับสถาบันในประเทศนอร์เวย์หรือไม่ โดยติอต่อฝ่ายงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยของตน 
 – ตรวจสอบว่าสถาบันนั้น เข้าร่วมโครงการทุนนี้หรือไม่ ที่ รายชื่อมหาวิทยาลัย
 – ตรวจสอบการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้น ๆ แล้วก็สมัครเข้าเรียนตามขั้นตอน
 – ทำเรื่องขอให้มหาวิทยาลัยของตนออกใบเสนอชื่อให้เข้ารับทุน

 

NW3

 

อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์นั้น จะดำเนินการเสนอชื่อให้เราอัตโนมัติครับ แต่บางมหาวิทยาลัย เราต้องดำเนินการทั้ง 2 อย่างเอง ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่เวปไซต์ของแต่ละสถาบันครับ

 

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...